Corporate Housekeeping - Raad van Bestuur

Op 27/03/2018 van 12u tot 14u
Herman DE WILDE, HVG Advocaten
,
,
Archived

De stukken van de raad van bestuur van een vennootschap worden opgesteld door bedrijfsjuristen, boekhouders, advocaten, … .Het belang van het correct opstellen van deze stukken wordt vaak onderschat waardoor deze niet met de nodige zorg worden opgemaakt en zo soms leiden tot te vermijden aansprakelijkheidsissues. Bij conflicten tussen aandeelhouders of met de fiscale administratie kunnen deze stukken eveneens een centrale rol spelen.

Tijdens het seminarie wordt in de eerste plaats gefocust op de huidige stand van zaken met betrekking tot de opmaak van stukken van de raad van bestuur. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de enerzijds de impact van het nieuwe Boek XX met het nieuwe insolventierecht dat op 1 mei 2018 in werking treedt en anderzijds de hervorming van het vennootschapsrecht en de impact daarvan op corporate housekeeping. 

Meester Herman De Wilde is advocaat bij HVG Advocaten en is auteur van het boek “Praktische gids vergaderstukken – Algemene vergadering” (Kluwer 2015).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Notulen Raad van Bestuur
  • Het nieuwe insolventierecht en de stukken van de RvB
  • Hervorming van het vennootschapsrecht en de stukken van de RvB