Corporate housekeeping – Algemene vergadering

Op 19/04/2018 van 12u tot 14u
Herman DE WILDE, HVG Advocaten
,
,
Archived

De stukken van de jaarvergadering van een vennootschap worden opgesteld door bedrijfsjuristen, boekhouders, advocaten, … Het belang van het correct opstellen van deze stukken wordt vaak onderschat waardoor deze niet met de nodige zorg worden opgemaakt en zo soms leiden tot te vermijden aansprakelijkheidsissues. Bij conflicten tussen aandeelhouders of met de fiscale administratie kunnen deze stukken eveneens een centrale rol spelen.

Tijdens het seminarie wordt in de eerste plaats gefocust op de huidige stand van zaken met betrekking tot de opmaak van vergaderstukken. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de enerzijds de impact van het nieuwe Boek XX met het nieuwe insolventierecht dat op 1 mei 2018 in werking treedt en anderzijds de hervorming van het vennootschapsrecht en de impact daarvan op corporate housekeeping. 

Meester Herman De Wilde is advocaat bij HVG Advocaten en is auteur van het boek “Praktische gids vergaderstukken – Algemene vergadering” (Kluwer 2015).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Jaarverslag
  • Toepassingsgebied – nieuwe KMO definitie
  • Overzicht en toelichting bij de verplichte vermeldingen
  • Ondertekening
 • Algemene vergadering
  • Bevoegdheden
  • Datum gewone algemene vergadering – vervroegen / uitstellen van de algemene vergadering
  • Bepalen van de agenda
  • Oproepingsformaliteiten – afstand van de formaliteiten
  • Toegang tot de algemene vergadering – recht op deelname
  • Volmachten
  • Opmaken aanwezigheidslijst
  • Verloop van de algemene vergadering
  • Vraagrecht
  • Stemmen op afstand
  • Elektronische deelname
  • Schriftelijke besluitvorming
  • Opmaak van de notulen en aanwezigheidslijst
  • Ondertekening
 • Het nieuwe insolventierecht
 • Hervorming van het vennootschapsrecht