GRATIS | Contract drafting, video contracting software en legal entity management voor bedrijfsjuristen, advocaten, notariaat en HR-managers

Op 19/11/2019 van 15u tot 16u
Senne MENNES, Clausebase
Laurens THEUNIS, Lexigogo
Filip CORVELEYN, Legal Studio
Archived

Seminarie van 19.11.2019

Contract drafting, video contracting software en legal entity management voor bedrijfsjuristen, advocaten, notariaat en HR-managers

Lexigogo is de eerste mobile app ter wereld die gebruikers toelaat om eenvoudige overeenkomsten op video vast te leggen. Zo worden bindende overeenkomsten gecreëerd. Deze video-overeenkomsten worden opgeslagen in de database van Lexigogo en kunnen te allen tijde geraadpleegd worden. De app richt zich op zowel particulieren en KMO’s als op grote multinationals. 

Clausebase is contract drafting software die juristen helpt om contracten op dynamische wijze op te stellen door intelligente clausules vanuit een clausulebibliotheek op elkaar te stapelen, waarbij ClauseBase uniformiteit en consistentie tussen de clausules verzekert. Contracten opgesteld op die manier kunnen ook naar een questionnaire worden omgevormd, zodat het contract op een gemakkelijke manier opgesteld kan worden door mensen met geen kennis van zaken. 

Legal Studio ontwikkelde een all-in-1 legal entity management oplossing. Hun interactief platform verbindt finance en legal medewerkers van internationale ondernemingen met lokale bestuurders en advocaten. Met geÏntegreerde documentmanagement en documentgeneration modules,  interactieve workflows en gecentraliseerde rapportage wordt het volgen van alle corporate processen, van goedkeuringen van jaarrekening, bestuurderswissels, volmachten tot cash poolings, dividenden en meer, echt eenvoudig. En dat in meer dan 80 landen.  Ongeacht het type of de complexiteit van de verschillende ondernemingstypes.