Brexit - Een ondernemingsscan

Op 25/03/2019 van 09:00u tot 11:00u
Ine LEJEUNE, PwC Legal
Karolien VANDENBERGHE, PwC Legal
,
Archived

De nakende Brexit heeft belangrijke gevolgen voor het verkeer van goederen, diensten en personen. Ondernemingen zullen hun verloning, prijszetting, procedures en/of business model moeten aanpassen. Momenteel blijft het voor veel ondernemingen en ondernemingsadviseurs koffiedik kijken wat de gevolgen precies zullen zijn. 

Tijdens het seminarie overlopen de sprekers de verschillende terreinen waarvoor de Brexit gevolgen zal hebben en geven ze de aandachtspunten mee voor ondernemingen en ondernemingsadviseurs. De deelnemers hebben na het seminarie een goed zicht wat er precies verandert en kunnen zelf een 360°-Brexitanalyse van hun onderneming uitvoeren. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Douane en internationale handel
  • BTW
  • Fiscaliteit
  • HR-beleid
  • Financiële diensten
  • Corporate M&A en handelscontracten
  • Intellectuele eigendom
  • Data

Mr. Ine LEJEUNE is advocaat en partner bij PWC Legal. Ze leidt er het tax policy and tax litigation team. Binnen PwC Legal is ze verantwoordelijk voor Brexit Services. 

Mr. Karolien VANDENBERGHE is advocaat en Senior Managing Associate bij PWC Legal. Ze is gespecialiseerd in grensoverschrijdende aspecten van het ondernemingsrecht, EU en U.S. douanerecht en internationale handel.