Boek XX – Het nieuwe insolventierecht (deel 2/2)

Op 22/10/2018 van 12u tot 14u
Dominique DE MAREZ, Eubelius
,
,
Archived

Deel 2 van maandag 22 oktober 2018

Boek XX, dat in werking is getreden op 1 mei 2018, heeft de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samengesmolten tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd werd in het WER. De wetgever heeft zich daarbij echter niet beperkt tot een loutere coördinatie van bestaande wetgeving: er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op een aantal punten grondig te wijzigen. 

De twee meest opvallende wijzigingen zijn:

  • De aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae, zodat bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen voortaan het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure; en
  • de overheveling van een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels van  het vennootschapsrecht naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd werden en een veel ruimere draagwijdte kregen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX, verschenen in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – én drie uitvoeringsbesluiten bij Boek XX. Ook deze nieuwe regels komen aan bod tijdens het seminarie. 

Tijdens het seminarie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het toepassingsgebied ratione personae van het nieuwe insolventierecht
  • De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden
  • De voorlopige maatregelen
  • De ondernemingsbemiddelaar en het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
  • De gerechtelijke reorganisatie
  • Het faillissement
  • De aansprakelijkheidsvorderingen

Dominique DE MAREZ is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in het raam van procedures van gerechtelijke reorganisatie en geeft regelmatig seminaries over Boek XX en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

 

Het boek Boek XX van Dominique De Marez kan u bestellen bij uitgeverij Die Keure (prijs: 70 EUR).