Bestuurdersaansprakelijkheid in het licht van het nieuwe Boek XX WER en het WVV

Van oktober, 2019
Alexander SNYERS, Universiteit Antwerpen
,
,

Seminarie van 01.10.2019

Op 1 mei 2018 is Boek XX “Insolventie van Ondernemingen” van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden en exact 1 jaar later konden we klinken op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 

Beide Wetboeken hebben een impact op de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders van zowel vennootschappen als verenigingen: enerzijds heeft de uitbreiding van het insolventierecht ook een uitbreiding van de bijzondere aansprakelijkheden van bestuurders in geval van faillissement tot gevolg en, anderzijds, brengt het WVV diverse inhoudelijke wijzigingen met zich mee. De met veel poeha aangekondigde en door de praktijk vurig verhoopte “cap” op de bestuurders-aansprakelijkheid werd vlak voor de eindmeet nog fel afgezwakt.

Het seminarie is opgevat als volgt: per topic wordt besproken hoe de huidige regeling er precies uitziet en wordt afgetoetst in welke mate deze regeling echt “nieuw” is. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de impact van de nieuwe regels voor de praktijk. Incidenteel komen ook enkele evoluties in de rechtspraak aan bod.

Volgende aspecten worden tijdens het seminarie besproken:

 • Inleiding
 • Gronden van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Gewone bestuursfout
  • Inbreuk op het W.Venn./de V&S-wet of de statuten
  • Onrechtmatig financieel voordeel na toepassing van de belangenconflictprocedure
  • Onrechtmatige daad
  • Diverse bepalingen
  • Kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement (Boek XX WER)
  • “Wrongful trading” (“nieuw” in Boek XX WER)
  • Aansprakelijkheid voor fiscale en sociale-zekerheidsschulden:
   • aansprakelijkheid voor niet-betaalde bedrijfsvoorheffing (art. 442 quater WIB ‘92)
   • aansprakelijkheid voor BTW-schulden (art. 93 undecies C WBTW)
   • aansprakelijkheid voor sociale-zekerheidsschulden (art. XX.226 WER)
 • De aansprakelijkheidsvordering
 • De wettelijke beperking van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vrijstelling, vrijwaring en verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Afstand van bestuurdersaansprakelijkheid door kwijting of dading
 • Verjaring

Alexander Snyers is gewezen advocaat (balie Antwerpen) en is thans werkzaam als mandaatassistent Vennootschaps- en Financieel Recht op de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming & Recht.