Beleggen na het Zomerakkoord: (nog steeds) via de vennootschap of toch maar (beter) privé?

Op 08/03/2018 van 12u tot 14u
Christophe COUDRON , Tiberghien Advocaten
Stijn HUYGENS , F. Van Lanschot Bankiers nv
,
Archived

De impact van het Zomerakkoord op de beleggingsfiscaliteit blijft vele geesten beroeren, het stof is nog steeds niet gaan liggen en vele onduidelijkheden en vraagtekens blijven over, zowel voor zelfstandigen als voor bedrijfsleiders. Hoog tijd dus voor een update door specialisten ter zake!

Volgende topics komen aan bod tijdens het seminarie:

1. Beleggen via vennootschap na het Zomerakkoord:

 • nieuwe regels inzake meerwaarden op aandelen en opportuniteiten: de DBI-bevek, rulingpraktijk inzake het begrip beleggingsvennootschap voor niet-gereglementeerde vennootschappen, private equity fondsen (in het bijzonder de private privak);
 • intresten van zicht- en spaarrekeningen, coupons en meerwaarden op obligaties;
 • rekening-courant tussen vennootschap en aandeelhouder/bedrijfsleider

2. Fiscale actualia inzake privébeleggingen:

 • taks op de effectenrekeningen;
 • stijging van de beurstaks; beurstaks op beleggingen in het buitenland; actualia inzake beurstaks;
 • vrijstelling voor inkoop- en liquidatieboni van beleggingsvennootschappen en actualia inzake de Reynderstaks (vrijstelling voor distributie-aandelen en rulingpraktijk; nieuwe drempel voor posities vanaf 1 januari etc.);
 • is de Kaaimantaks relevant voor investeringen in instellingen voor collectieve belegging?
 • vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van dividenden;
 • halvering vrijstelling spaarboekje;
 • keuzestelsel pensioensparen;
 • Tak 23 levensverzekeringspolis (rulings over “fonds dédié” producten)

Meester Christophe Coudron is als Counsel verbonden aan Tiberghien Advocaten en de balie van Brussel en specialiseert zich onder meer in de fiscaliteit van banken, verzekeringsmaatschappijen, financiële producten, roerende voorheffing, beleggingen en fondsstructuren; de heer Stijn Huygens is Senior Institutional Banker bij F. van Lanschot Bankiers N.V. (specialties desk, business & sports professionals en instituten). Beiden hebben diverse publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde sprekers.