Beëindiging van het vennootschapsmandaat – Sociaal- en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten

Op 18/05/2017 van 12u tot 14u
Vera CAIMO, Claeys & Engels
,
,
Archived

Online seminarie op 18 mei 2017 van 12u tot 14u
Spreker: Mr. Vera CAIMO  (Claeys & Engels)

Wanneer de vennootschap beslist het mandaat van een vennootschapsmandataris (bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directiecomitélid in de NV / zaakvoerder in de BVBA) te beëindigen, zijn  niet enkel vennootschapsrechtrechtelijke maar ook sociaal- en verbintenisrechtelijke aspecten van belang. De sprekers nemen u mee van de voorbereiding van zo’n ontslagbeslissing tot de uitvoering ervan en wijzen u op de mogelijke geschillen waarmee de vennootschap kan worden geconfronteerd.

Dit onderwerp zal aan de hand van vele praktische voorbeelden worden toegelicht, waarbij u nuttige tips worden meegegeven o.a. voor het opmaken van managementovereenkomsten, notulen en ontslagbrieven. Daarbij wordt niet enkel naar het vennootschapsrecht gekeken, maar ook naar de andere rechtstakken die in deze een rol (kunnen) spelen.

Binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels maakt Mr. Vera CAIMO deel uit van het corporate departement. Zij adviseert onder andere over het statuut, de remuneratie en de aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het directiecomité en stelt tevens managementcontracten, aandelenoptie- en warrantenplannen, corporate governance charters en aandeelhoudersovereenkomsten op.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Hoe kan de vennootschap het mandaat van een bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directiecomitélid en zaakvoerder beëindigen? Dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd en/of een opzeggingsvergoeding te worden betaald?
  • Wat zijn de gevolgen indien de vennootschap de formaliteiten niet naleeft? Wat in geval van rechtsmisbruik?
  • Welke risico’s bij de beëindiging van het vennootschapsmandaat kunnen opgevangen worden in een overeenkomst met de mandataris?
  • Kan de vennootschapsmandataris na het einde van zijn mandaat concurrentie voeren met de vennootschap of kan de vennootschap een niet-concurrentiebeding afdwingen?
  • Wat als de gedelegeerd bestuurder ineens opwerpt dat hij eigenlijk een werknemer was, omdat hij zo recht zou hebben op een (hogere) opzeggingsvergoeding?
  • Hoe verhoudt de arbeidsrechtelijke ontslagbescherming zich tot de vennootschapsrechtelijke ad nutum herroepbaarheid?