GRATIS | Automatisering via template software voor bedrijfsjuristen, advocaten, notariaat en HR-managers

Op 11/01/2018 van 12:30u tot 13:30u
Stephaan CLOET , Lawbox
Hans KAYAERT , Sket
Mathilde BAUCY , Karla
Archived

Onderzoek bij advocaten- en notariskantoren en juridische en HR departementen van bedrijven geeft aan dat modellenbeheer een uitstekende graadmeter is voor de efficiëntie van de organisatie. De uitdagingen van een modern modellenbeheer ziet eruit als volgt:

 • Hoe zorgen we voor een volledige modellenbestand waarin alle veelgebruikte contracten, aktes, arbeidsovereenkomsten,… opgenomen zijn?
 • Hoe zorgen we ervoor dat modellen “up-to-date” zijn?
 • Is het gebruik van de standaardmodellen geaccepteerd door alle medewerkers?
 • Bestaan er verschillende taalversies van alle modellen?
 • Zijn de modellen geïntegreerd met de gebruikte software?

De eenvoudigste versie van dit type software zit vervat in Word. Het werkt met templates, mailmerge… . Intussen zijn er tal van bedrijven die een meer doorgedreven automatiseringssoftware aanbieden. Daarbij worden twee invalshoeken gehanteerd:

 • Sommige pakketten bieden een platform aan waar de klant zijn eigen templates oplaadt en beheert; en
 • andere pakketten leveren zelf templates aan waarmee de klant dan aan de slag gaat.

Tijdens dit online seminarie komen drie bedrijven aan bod en stellen ze hun oplossingen en prijszetting voor.

Dit seminarie gaat door in samenwerking met Legal Hackers en Legaltech Belgium.

Volgende pakketten en bedrijven komen aan bod:

 • Lawbox is de Belgische uitdager van Contract Express. Het platform, dat eveneens content aanbiedt op haar publieke website, is een end-to-end contract generation én management tool. Afnemers van de software kunnen hun templates via (door) Lawbox (laten) automatiseren en vervolgens, desgewenst, via het platform met derde partijen onderhandelen, samenwerken of ondertekenen.
 • Sket onderscheidt zich van Contract Express en Lawbox door het aanbieden van een platform waar advocaat, notaris en bedrijfsjurist zijn eigen templates oplaadt. Sket zorgt ervoor dat de eigen templates optimaal efficiënt gebruikt kunnen worden.
 • Karla is de template software die Larcier recent lanceerde. Met Karla maakt u snel en eenvoudig gepersonaliseerde documenten aan op basis van uw eigen modellen, door het combineren van modellen onderling, en andere mogelijkheden. Deze eenvoudig te gebruiken tool werd ontwikkeld door een advocaat om te beantwoorden aan de noden van juristen.

  Bij Karla staat het beheer van individuele clausules en alinea's centraal, eerder dan volledige documenten. Met haar krachtige syntax creëert u snel talrijke tekstuele of structurele functies: opties, standaardteksten, kruisreferenties, afhankelijkheden, beperkte toegang tot documenten op groepsniveau, ...