ATAD-maatregelen praktisch bekeken: klaar voor toepassing in de aangifte?

Op 02/06/2020 van 12u tot 14u
Pieter-Jan WOUTERS, Ernst & Young Tax Consultants
,
,
Archived

Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) omgezet in het Belgisch recht. De ATAD heeft tot doel om de aanbevelingen van de OESO (in het kader van haar actieplan tegen Base Erosion and Profit Shifting of kortweg BEPS) bindend te maken voor alle EU-lidstaten. Concreet gaat het om vijf maatregelen:

  • Interestaftrekbeperking: De aftrek van netto-interestkosten (en bij uitbreiding de economisch equivalente kosten) wordt voortaan beperkt in functie van de belastbare EBITDA van de belastingplichtige. Deze aftrekbeperking vervangt deels de onderkapitalisatieregel (“thin cap”).
  • Exitregime: Enerzijds wordt de belastingheffing naar aanleiding van zetelverplaatsingen van vennootschappen en overdrachten van activa (vanuit België naar het buitenland) op punt gesteld. Anderzijds wordt de fiscale waardering van overgebrachte activa (vanuit het buitenland naar België) gedefinieerd.
  • CFC regels: Deze nieuwe regels voorzien in de belasting van niet-uitgekeerde winsten van laag belaste dochterondernemingen. Maar hoe verloopt vervolgens de interactie tussen de CFC regels en de DBI-aftrek?
  • Hybride mismatches: Nieuwe bepalingen beogen de neutralisering van hybride mismatches die leiden tot dubbele aftrek of een aftrek zonder corresponderende belasting. De toepassing van deze bepalingen is verregaand, maar is de Belgische wetgeving wel ATAD-conform?
  • Algemene antimisbruikbepaling: De Belgische wetgever voorzag niet in een nieuwe algemene antimisbruikbepaling, maar stelt dat artikel 344, § 1 WIB92 nu ATAD-conform moet worden toegepast. Wijzigt er iets in de praktijk?

Deze maatregelen zijn vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) in werking getreden. Tijdens het webinar gaat de spreker in op de praktische toepassing van deze nieuwe maatregelen met het oog op een correcte verwerking in de fiscale aangiftes die vanaf deze zomer moeten worden ingediend.

De heer Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over de hervorming van de vennootschaps-belasting en andere fiscale topics.