Arbeidsongeschiktheid na de reïntegratiewijzigingen: een stand van zaken

Op 09/09/2019 van 12u tot 14u
Miet VANHEGEN, Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven
,
,
Archived

Seminarie van 09.09.2019

Eind 2016 werd het wetgevend kader in België omtrent de wedertewerkstelling van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers ingrijpend gewijzigd met de introductie van de re-integratietrajecten. Deze nieuwe regeling beoogt de re-integratie van tijdelijk en definitief arbeidsongeschikte werknemers op de werkvloer door middel van het verschaffen van aangepast of ander werk bij de werkgever. Bijna drie jaar na datum wordt in dit webinar een stand van zaken gegeven omtrent het huidig wetgevend kader omtrent de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Naast een overzicht van het verloop van de huidige trajecten en de juridische implicaties voor de arbeidsrelatie, wordt ook stil gestaan bij de concrete rechten en verplichtingen die een rol spelen voor zowel werkgever als werknemer, alsook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Bovendien biedt deze bespreking ook de mogelijkheid om enkele kritische bemerkingen te maken omtrent het huidige wetgevend kader.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Wettelijk kader
 • Verloop van re-integratietraject
 • Andere vormen van re-integratie buiten het re-integratietraject
 • Rechten en plichten inzake de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
 • Arbeidsrechtelijke consequenties re-integratietraject/aangepaste of ander werk
 • Collectief re-integratiebeleid
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens periode van arbeidsongeschiktheid
 • Outplacement na medische overmacht
 • Sanctionering
 • Sociaalprofessionele re-integratie
 • Enkele kritische bemerkingen

Miet Vanhegen is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven waar ze een doctoraat voorbereidt over arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht.