Alternatieve beloning en de fiscus – 10 hete hangijzers

Op 18/10/2016 van 12u tot 14u
Christiaan MOESKOPS, PWC
Sandra DE WEERD, PWC
,
Archived
Foto: via Shutterstock

Online seminarie van 18 oktober 2016
Sprekers: Christiaan MOESKOPS en Sandra DE WEERD (PWC)

Bij de aanwerving van een personeelslid rijst geregeld de vraag welk loon er aan die medewerker betaald moet worden. In de mate dat de werkgever de wettelijke verplichtingen naleeft, heeft hij een zekere marge om het loonpakket kostenefficiënt en competitief samen te stellen teneinde een attractieve werkgever te zijn voor potentiële kandidaten.

Echter, de alternatieve vormen van beloning die de werkgever hanteert worden door de RSZ en fiscus vaak met argusogen bekeken. Regelmatig worden dergelijke beloningen verworpen of betwist voor de rechtbank. Het is dus van belang om de laatste stand van zaken te kennen.

De heer Christiaan MOESKOPS en mevrouw Sandra DE WEERD zijn respectievelijk partner en senior manager bij PwC Tax Consultants en adviseren hun cliënteel over alternatieve beloningswijzen. Christiaan is tevens auteur van “Alternatieve beloning en fiscus 2015” (publicatie uitgegeven bij Wolters Kluwer).  

Tijdens het seminarie worden volgende hete hangijzers uitgediept:

 1. Kosten eigen aan de werkgever...
  Is men altijd verplicht om via de Rulingcommissie te passeren? 
 2. ‘Salaris’ wagens voor iedereen...
  Hoe en waarom verander je cash in een wagen? 
 3. Sociale voordelen...
  Hoe ‘sociaal’ is een geschenk van EUR 500,00 nog? 
 4. Warranten en over-the-counter options...
  Nog aantrekkelijk bij volatiele markten? 
 5. Bring your own device, smart phones, i-pads,...
  Waar overal ziet de fiscus belastbare materie? 
 6. Extra-legale pensioenen...
  Nog interessant bij werken tot 67 jaar? 
 7. Salarissplitsingen...
  ‘To do’ or ‘not to do’ rekening houdende met transparantie en BEPS? 
 8. Werkgeverstussenkomsten bij pensioensparen, hospitalisatie en remgeld...
  Waar zit de besparing nu eigenlijk? 
 9. Huishoudhulp geregeld via de werkgever...
  Betaalt de fiscus vanaf nu een stukje mee?
 10. Verzelfstandiging en het gebruik van managementvennootschappen...
  Wie durft nog?