Als de bom valt: nietigheid en opschorting van besluiten van rechtspersonen

Op 31/05/2018 van 12u tot 14u
Stijn DE DIER, Quinz
,
,
Archived

De nietigheidsvordering tegen een besluit van een rechtspersoon is – en blijft ook na de hervorming gecontempleerd door de Minister van Justitie – een krachtig handhavingsmiddel. Zij laat toe om een besluit, vóór alles het resultaat van een intern beslissingsproces, te sanctioneren met een sanctie die zich mogelijks tot buiten die interne context laat voelen. Enerzijds is dat net de bedoeling van een nietigheidsvordering: het behoort tot de essentie van de nietigheidssanctie dat de rechtsgevolgen van een nietigverklaarde rechtshandeling met terugwerkende kracht en met werking jegens eenieder uit de rechtsorde verdwijnen. Anderzijds vraagt dat om een bescherming van de belangen van derden die aan het betwiste besluit rechten (menen te) ontlenen.

Een delicaat evenwicht dringt zich dus op: tussen het belang bij de nietigverklaring van een besluit en het belang bij de bescherming tegen de gevolgen van een nietigverklaring ervan.

Vanuit die invalshoek behandelt Stijn De Dier diverse topics van de huidige regeling en van de hervorming ter zake nietigheid (en opschorting) van besluiten.

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Waarom een nietigheidsvordering tegen besluiten hebben?
  • Wat is het toepassingsgebied van de wettelijke regels, en wat met andere organen of (niet-)rechtspersonen?
  • Wat zijn de gevolgen van de nietigverklaring van een besluit voor derden?
  • Wie kan de nietigheidsvordering tegen besluiten instellen?
  • Zou het antwoord op die laatste vraag anders moeten zijn voor besluiten van verenigingen en stichtingen?
  • Wat met opschorting van besluiten?
  • Bijzondere positie van de regels over belangenconflicten?
  • Wat is de impact van de hervormingsplannen?

Stijn De Dier is advocaat bij Quinz advocaten, waar hij zich toelegt op het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Als vrijwillig medewerker blijft hij daarnaast verbonden aan het Jan Ronse instituut voor vennootschaps- en financieel recht aan de KU Leuven. Hij is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue Pratique des Sociétés.