Algemene vergadering: aandachtspunten bij organisatie en opmaak documenten (herhaling)

Op 15/05/2017 van 12:00u tot 14:00u
Samuel DARCHEVILLE, Ambos Law
Roel NIEUWDORP, Ambos Law
Michiel VANDERHAEGHE, Cigna International Health Services
Archived

Online seminarie van maandag 15 mei 2017
Sprekers: Mrs Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE (Ambos NBGO) en Michiel VANDERHAEGHE (Cigna International Health Services)

Dit seminarie is een integrale herhaling van het seminarie van 12 april 2016.

Vanaf april volgen de jaarvergaderingen elkaar in hoog tempo op. Naar aanleiding hiervan maar ook bij bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen allerlei praktijkproblemen opduiken.

Dit online seminarie behandelt niet het volledige verloop van een algemene vergadering, maar bespreekt een aantal actuele en relevante problemen. Tijdens deze studiemiddag toetsen de sprekers praktijkproblemen aan recente wetgeving, rechtsleer en rechtspraak.

Het online seminarie wordt gepresenteerd door mrs. Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE, beiden advocaat bij Ambos NBGO, en de heer Michiel VANDERHAEGHE, bedrijfsjurist bij Cigna International Health Services. Zij hebben allen een ruime ervaring op het vlak van corporate housekeeping en zijn auteurs van het “Vademecum Algemene Vergadering” in de reeks Dossiers voor Bedrijfsjuristen van Larcier (2015).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende aandachtspunten aan bod:

  • Is een afwijking aan de statutaire datum van de algemene vergadering mogelijk?
  • Oproeping binnen een vaste termijn?
  • Vereiste documenten voor een geldige vergadering
  • Verdaging van de algemene vergadering
  • Problematiek van de geschorste aandelen
  • Vraagrecht
  • Hoe notulen opstellen?
  • Wat bij blokkering stemmen?
  • Stemmen bij volmacht
  • Mogelijkheid tot verbetering van de jaarrekening