Algemene factuurvoorwaarden: een stand van zaken anno 2018

Op 08/05/2018 van 12u tot 14u
Pieter VAN AERSCHOT, Marlex Advocaten
,
,
Archived

Het hedendaagse handelsverkeer evolueert aan een hoog tempo. Nieuwe business- en zakenmodellen zoals onder meer e-commerce en m-commerce, zowel voor goederen als voor diensten, zijn al lang ingeburgerd maar de praktische en werkbare inpassing in het rechtsverkeer blijkt geen evidentie te zijn, zeker niet in een internationale context. Daarnaast zijn er zowel op Europees (consumentenbescherming, GDPR) als op nationaal niveau (nieuwe insolventiewetgeving, nieuwe pandwet...) de laatste jaren diverse regelgevende wijzigingen gebeurd die een wezenlijke impact hebben op de rechtspositie van ondernemingen.  De algemene voorwaarden van een onderneming zijn het middel bij uitstek om deze rechtspositie te beveiligen en ze dienen dan ook constant aangepast te worden aan de economische en juridische evoluties in het handelsverkeer. Dringend tijd voor een update dus!

Meester Van Aerschot zal op een gestructureerde wijze een praktische update geven van een aantal “evergreens” of steeds terugkerende vraagstukken, alsook van de impact van de nieuwe regelgeving, rechtspraak en businessmodellen op de redactie en toepassing van de algemene voorwaarden. Tot slot zal de spreker in het bijzonder blijven stilstaan bij een aantal actuele “hot topics” en ‘best practices’.

In dit seminarie komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe ervoor te zorgen dat (uitsluitend) uw eigen algemene voorwaarden gelden?
  • In welk stadium te handelen?
  • Wat met offertes per e-mail?
  • Digitale mededeling van algemene voorwaarden.
  • Website voldoende?
 • Kan een partij de (overeengekomen) voorwaarden éénzijdig wijzigen?
  • Overmacht?
  • Conflicten tussen voorwaarden?
 • Wat met de levering? Het gebruik van de INCO-terms.
 • Overeenstemming van overdracht van eigendom en risico; eigendomsvoorbehoud, gewijzigd door de nieuwe pandwet?
 • Prijs en betaling? Welk schadebeding en hoeveel interesten kunnen gevraagd worden?
 • Vrijwaring voor gebreken en andere garanties; Hoe de aansprakelijkheid te beperken? Volledige exoneratie mogelijk?
 • Verschil tussen algemene voorwaarden in een B2B- en een B2C context.
 • De invloed van recente wetgeving en rechtspraak op de inhoud van uw algemene voorwaarden, privacy/GDPR, nieuwe insolventiewetgeving, pandwet, taalwetgeving…

Pieter Van Aerschot van het ondernemersadvocatenkantoor Marlex heeft een ruime ervaring in het handels- en insolventierecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator en vereffenaar. Tevens begeleidt hij regelmatig ondernemingen bij de redactie van algemene voorwaarden en bij de invordering van onbetaalde schulden.