Algemene factuurvoorwaarden anno 2019

Op 12/02/2019 van 12u tot 14u
Pieter VAN AERSCHOT, Mr. Franklin Advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 12.02.2019

Algemene factuurvoorwaarden anno 2019: de gekwalificeerde handtekening, het sterker eigendomsvoorbehoud, de problematiek van de vervalste facturen evenals de impact van het WVV en de Brexit.

De algemene voorwaarden van een onderneming zijn het middel bij uitstek om haar rechtspositie te beveiligen en ze dienen dan ook constant aangepast te worden aan de voortdurend evoluerende economische en juridische omstandigheden in het handelsverkeer. Naast een algemene update van de huidige stand van zaken en het in herinnering brengen van de meest markante wetswijzigingen en rechtspraak van het voorbij jaar zal Meester Van Aerschot ook enige hot topics behandelen zoals de problematieken van de gekwalificeerde digitale handtekening, de factuurfraude, het WVV en de Brexit.

In dit seminarie komen aldus aan bod:

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • Kennisname
  • Aanvaarding
 • Battle of forms?
 • Wijziging van de algemene voorwaarden
  • Wijzigingsbeding
  • Opzegtermijn
 • Inhoudelijke bepalingen
  • Kennisname en aanvaardingsclausule
  • Interpretatieproblemen
  • Bestelling en aanvaarding
  • Levering en risico
  • Prijs en betaling
  • Ontbinding
  • Bewijslast
  • Garantie
  • Aansprakelijkheid
  • Intellectuele eigendom
  • Privacy
  • Boiler plate
  • WCO
  • Bevoegdheidsclausules – toepasselijk recht
 • Capita
  • De gekwalificeerde elektronische handtekening
  • Problematiek van de vervalste facturen: “Qui paie mal, paie deux fois”
  • Het WVV: Website van de rechtspersoon en mededelingen
  • De Brexit

Mr. Pieter Van Aerschot van het ondernemersadvocatenkantoor Mr. Franklin Advocaten heeft een ruime ervaring in het handels- en insolventierecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator en vereffenaar. Tevens begeleidt hij regelmatig ondernemingen bij de redactie van algemene voorwaarden en bij de invordering van onbetaalde schulden.