Aftrek voor innovatie-inkomsten

Op 23/03/2017 van 12u tot 14u
Nico DEMEYERE, Tiberghien
Andy NEUTELEERS, T/A Economics
,
Archived

Online seminarie van 23 maart 2017
Sprekers: Nico Demeyere (Tiberghien) en Andy Neuteleers (T/A economics)                 

Het BEPS-actieplan van de OESO, dat in een streven naar transparantie onder meer de ‘patent boxes” hoog op de radar had, verplichtte vele landen hun belastingregimes voor IP inkomsten te wijzigen; ook de Belgische regering diende het oude fiscale regime voor octrooi-inkomsten grondig aan te passen. De nieuwe wetgeving op de “innovatie-aftrek”, conform de OESO richtlijnen, breidt het toepassingsgebied van de aftrek aanzienlijk uit met het oog op:

 • de versterking van de competitiviteit van onze KMO’s en:
 • het verstevigen van de Belgische positie op het vlak van innovatie.

Bij de behandeling van deze bijzonder complexe maar even interessante materie opteren de sprekers voor een dubbele insteek: Nico Demeyere belicht de fiscaal-juridische en procedurele aspecten en Andy Neuteleers bekijkt de financieel-economische kant van het verhaal.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

a) Wat is / was de (oude) octrooi-aftrek ? Wat waren de beperkingen en de nadelen (in vergelijking met andere landen) ?  Wat wordt er gewijzigd ?

b) Overgangsregime – anti-misbruikbepalingen – uitdoofscenario.

c) De nieuwe ‘innovatie-aftrek’:

 • Uitbreiding geografisch en scope: ook software, kwekersrechten, data exclusiviteiten, schadevergoedingen en meerwaarden
 • Berekening van het fiscaal voordeel; formule: de zogenaamde ‘nexus’ breuk; wat is ‘kwalificerende netto-royalty’ ?
 • BELSPO procedure
 • Combinatie met investeringsaftrek
 • Overdraagbaarheid naar volgende belastbare tijdperken
 • Quid bij herstructurering (fusie - splitsing) ?
 • Documentatieplicht

d) Verrekenprijs- en waarderingsoverwegingen:

 • Verrekenprijsproblematiek in het algemeen
 • Bepalen inbegrepen royalty bij geaggregeerde inkomsten
 • Het probleem van “oude” inbegrepen software
 • Kwantificeren “innovatief karakter” middels value chain analyse

Nico Demeyere, advocaat – counsel bij Tiberghien, adviseert onder meer internationale groepen omtrent de fiscale aspecten van innovatie en is expert in boekhoudwetgeving (IFRS / Belgian GAAP) en international transfer pricing.

Andy Neuteleers, een doorwinterd transfer pricing en waarderingseconoom, is partner van T/A Economics (een joint venture tussen, enerzijds, het Belgisch-Luxemburgse kantoor Tivalor (economistenboutique die kan steunen op de fiscaal advocaten van Tiberghien waar nodig), anderzijds, het in Amsterdam gebaseerde transfer pricing team van Atlas tax lawyers) een zakelijke dienstverlener die geïntegreerd juridisch-fiscaal-economisch advies aanbiedt op gebied van verrekenprijzen (transfer pricing), waarderingen, business modelling en legal economics en die via een partnership met WTS Global Network, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen, een geïntegreerde dienstverlening kan aanbieden niet alleen in de Benelux maar tevens wereldwijd).

Beiden zijn uitermate gewaardeerde sprekers op conferenties en seminaries en hebben een breed spectrum van publicaties op hun palmares.