Aftrek autokosten, bedrijfswagens en mobiliteitsbudget

Op 29/01/2018 van 12u tot 14u
Gunther VALKENBORG, Loyens & Loeff
,
,
Archived

De hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een bijsturing van de aftrek van autokosten. Deze zal gefaseerd gebeuren. Vanaf volgend jaar worden de aftrekregels in de personenbelasting gelijkgetrokken met de vennootschapsbelasting. De aftrek wordt ook afhankelijk van de CO2-uitstoot. Vanaf 2020 wordt de CO2-gerelateerde aftrek nog verstrengd en komen er maatregelen tegen de “valse” hybrides.

Vanaf 2018 kan de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt deze inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dit kan enkel wanneer de werkgever hiertoe het initiatief neemt. Enkel werkgevers die reeds gedurende een ononderbroken periode van minstens drie jaar bedrijfswagens hebben toegekend kunnen een dergelijk systeem invoeren.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Gelijkschakeling aftrekregime PB en Venn.B. – Welke percentages zullen voor welke kosten gelden?
  • Welke overgangsregeling voor wagens aangekocht voor 1 januari 2018?
  • Verstrenging van het aftrekregime vanaf 2020
  • Einde van het uitzonderingsregime voor brandstofkosten
  • Verstrenging van de normen voor de plug-in hybrides vanaf 2020
  • Wat is het omslagpunt waarbij het loont gebruik te maken van het mobiliteitsbudget?
  • Hoe wordt de tankkaart behandeld bij de keuze voor het mobiliteitsbudget?
  • Welke werkgevers- en werknemersbijdragen zijn van toepassing op het mobiliteitsbudget?
  • Rekenvoorbeelden

Mr. Gunther VALKENBORG is advocaat in het kantoor Loyens & Loeff. Hij is gespecialiseerd in remunerations and benefits. Hij staat werkgevers bij met de optimalisering van hun verloningsbeleid. Bedrijfswagens vormen daarbij een belangrijk element.