Actuele topics rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten relevant voor advocaten en magistraten

Op 30/01/2017 van 12u tot 14u
Bart VAN DEN BERGH, Hof van Beroep Antwerpen
,
,
Archived

Online seminarie van maandag 30 januari 2017
Spreker: Bart VAN DEN BERGH (Hof van Beroep te Antwerpen)

Advocaten en magistraten komen bijna dagelijks in aanraking met discussies over gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding. Gezien de verscheidenheid en het volume aan procedures zijn hierover ook een groot aantal discussiepunten.

Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof velden over deze materie verschillende arresten. Het is dan ook van belang mee te zijn met de laatste ontwikkeling op het vlak van rechtspraak en rechtsleer in deze materie.

Dhr. Bart VAN DEN BERGH is raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en is tevens magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt en mede-auteur van “Rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten” (Kluwer, 2016).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Heeft de rechtsbijstandsverzekeraar recht op de rechtsplegingsvergoeding van de verzekerde?
 • De rechtsplegingsvergoeding in fiscale geschillen – Een stand van zaken;
 • Situatie indien een partij zich doet bijstaan of vertegenwoordigen door en afgevaardigde van een erkende vakvereniging?
 • De draagwijdte van arrest nr. 34/2016 van 3 maart 2016 van het Grondwettelijk Hof voor het verschuldigd zijn van de RPV door overheden;
 • De rechtsplegingsvergoeding en het geding in hoger beroep;
 • De rechtsplegingsvergoeding in geschillen op eenzijdig verzoekschrift;
 • De rechtsplegingsvergoeding en het beschikkingsbeginsel;
 • De rechtsplegingsvergoeding en het cassatiegeding (voor en na cassatie);
 • De rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State;
 • De rechtsplegingsvergoeding en de gerechtsmandataris;
 • Modulering van het (basis)bedrag van de rechtsplegingsvergoeding;
 • Wat moet worden verstaan onder het “omslaan van de kosten”?
 • Rechtsplegingsvergoeding en de waarde van het geschil;
 • Rechtsplegingsvergoeding en juridische tweedelijnsbijstand;
 • De rechtsplegingsvergoeding in familiale geschillen;
 • Zijn er nog overgangsrechtelijke problemen inzake de wet van 2007 op de rechtsplegingsvergoeding?
 • Afwijkende regeling voor milieugeschillen en intellectuele eigendomsgeschillen?
 • De verliezer betaalt: zijn er uitzonderingen op de basisregel van artikel 1017 Ger.W.?
 • Heeft artikel 1023 Ger.W. (“over het beding tot verhoging van de schuldvordering in geval deze in rechte wordt geëist”) nog bestaansrecht?
 • Wat zijn “kosten van tenuitvoerlegging”?