Actuele (fiscale) maatregelen ter activering van het spaargeld

Op 05/09/2019 van 12u tot 14u
Pieter DEBBAUT, Ergo
,
,
Archived

Ondanks de extreem lage, recentelijk zelfs negatieve, rente blijft de Belg uitermate trouw aan zijn (gereglementeerd) spaarboekje en nemen de tegoeden op deze klassieke “spaar”(?)formule” jaar na jaar exponentieel toe ook al is het een publiek geheim dat de “spaarder” op deze wijze niet eens de inflatie bij kan houden en dus de facto achteruitboert en zijn koopkracht ziet dalen.

Anderzijds dient vastgesteld te worden dat er een ‘funding gap’ is tussen de traditionele “spaarders”, enerzijds, en de kapitaalbehoeftige, niet-beursgenoteerde KMO’s, anderzijds. Reeds in het Zomerakkoord van 2017 werden door de toenmalige regering een aantal maatregelen genomen om, onder meer met het oog op jobcreatie, de rechtstreekse investering door particulieren in ondernemingen (fiscaal) aan te moedigen.

De spreker overloopt de diverse en opeenvolgende (federale en gewestelijke) maatregelen welke in dat kader genomen werden en bekijkt het (gebrek aan) succes daarvan en de eventuele alternatieven.

Komen aldus aan bod:

 • Beperking van de vrijstelling van intresten op gereglementeerde spaardeposito’s of klassieke spaarrekeningen
  • Intresten van gereglementeerde spaardeposito’s
  • Historische evolutie:
   • vrijstelling per belastingplichtige
   • vrijstelling per spaarrekening
   • beperking van de vrijstelling
  • De wijzigingen vanaf het Zomerakkoord 2017
   • excessief gedeelte: tarief roerende voorheffing en personenbelasting
   • meerdere mede-houders / gehuwden / wettelijk samenwonenden
   • pro-ratering
 • Algemene belastingvrijstelling voor dividenden
  • Overzicht van de diverse gangbare tarieven (personenbelasting & roerende voorheffing) inzake belastbaarheid van dividenden, liquidatieboni en inkoopboni
  • Vrijstellingen (oude en huidige)+ pro-ratering
  • Gewijzigde regelingen vanaf 2018 (Aj. 2019) en 2019 (Aj. 2020)
 • ‘Fiscale’ alternatieven (federaal en gewestelijk):
  • tax shelter voor startende onderneming: belastingvermindering voor het verwerven (rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatform, startersfonds, startersprivak of ander financieringsvehikel) van aandelen en belastingvrijstellingen voor intresten van toegestane leningen,
  • tax shelter voor groeibedrijven: belastingvermindering voor het verwerven (rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatform of ander financieringsvehikel) van aandelen
  • private privaks: belastingvermindering voor geleden minderwaarden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen)
  • de Vlaamse winwinlening
  • de Waalse ‘coup de pouce’-leningen 

De heer Pieter Debbaut is licentiaat handels- en fiscale wetenschappen en tax officer bij ERGO gespecialiseerd in personenbelasting. Pieter is een bijzonder ervaren spreker op seminaries en is tevens hoofdredacteur en auteur van de “Belastinggids”.