Actualia ontslagrecht

Op 08/10/2019 van 12u tot 14u
Julie DE MAERE, Claeys & Engels
Leen PEETERS, Claeys & Engels
,
Archived

Seminarie van 08.10.2019

Dit jaar vierden we de 5verjaardag van de “nieuwe ontslagregels” uit de Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 (beter gekend onder de afkorting ‘WES’), en de regels inzake ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag zoals vastgelegd in de CAO nr. 109. 

Tijd dus om even stil te staan bij de concrete toepassing en de recente ontwikkelingen. Dit seminarie behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit én voor de praktijk, met bijzondere aandacht voor de rechtspraak terzake. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Opfrissing:
  • Ontslagregels uit de WES (Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013)
  • Outplacement
  • Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109)
 • WES:
  • Rechtspraak m.b.t. de toepassing van de overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2014
   • Wanneer is de overgangsregeling van toepassing?
    • “Virtuele” anciënniteit / conventionele anciënniteit
    • Opeenvolging: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
   • Wat met opzeggingsclausules die vóór 1 januari 2014 aangegaan zijn?
  • Jobsdeal: verplichting om zich in te schrijven als werkzoekende in geval van vrijstelling van prestaties  tijdens de opzeggingstermijn
  • What’s next?
  • Ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen (art. 39ter AOW)
  • Maatregelen inzetbaarheid uit de Jobsdeal en het opleidingsbudget
 • Outplacement
  • Is de aanrekening van 4 weken loon begrensd tot de reële waarde van het outplacement?
  • Schadevergoeding indien geen outplacementaanbod?
  • Quid indien medisch ongeschikt om outplacement te volgen?
  • Nieuw: outplacement bij medisch overmacht
 • Ontslagmotvering en kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109)
  • Quid onregelmatig ontslag om dringende reden?
  • Mechanische bewijslast
  • “Kennelijk onredelijk” ontslag: voorbeelden uit de rechtspraak
  • Schadevergoeding:
  • Criteria hoogte schadevergoeding?
  • Cumul met andere schadevergoedingen? 

De sprekers, meesters Julie De Maere en Leen Peeters senior associate bij Claeys & Engels. Zij adviseren en begeleiden op dagelijkse basis bedrijven over alle aspecten in verband met individuele en collectieve arbeidsrelaties. Ze zijn ook ervaren pleiters voor de Belgische arbeidsrechtbanken en -hoven. Ze zijn tevens frequente sprekers op seminaries en workshops over deze onderwerpen, en publiceren hierover geregeld bijdragen in juridische tijdschriften en boeken. Leen is co-auteur van het jaarlijks “Praktijkboek Ontslag”. Doorheen hun carrière hebben de sprekers een sterke expertise opgebouwd in de materie van het ontslagrecht.