Actualia aanvullende pensioenen

Van december, 2019
Jurgen DE VREESE, Lydian
Jérôme DE RUYVER, Lydian
,

Seminarie van 02.12.2019

Het opzet van dit online seminarie is om u terug helemaal up-to-date te brengen inzake aanvullende pensioenen. Daartoe zullen de sprekers een overzicht geven van de recentste wetgevende initiatieven op het vlak van aanvullende pensioenen en van enkele recente markante gerechtelijke uitspraken. Daarbij geven wij steeds duidelijk aan wat de concrete gevolgen zijn voor de werkgevers, pensioeninstellingen en werknemers.

Tijdens de eindsprint van de regering Michel I werden inderdaad nog heel wat maatregelen inzake aanvullende pensioenen geconcretiseerd. Wij kaderen ondermeer de volgende nieuwigheden en lichten die bondig toe:

  • Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers en de pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen.
  • De aanpassingen van de WAP inzake de publieke pensioentoezeggingen.
  • De wijzigingen inzake de 10% eindbelasting van het aanvullend pensioenkapitaal.
  • De implementatie van de Portability-Richtlijn en de IORP II-Richtlijn.
  • De impact van de GDPR regelgeving.

De hoven en rechtbanken hebben zich ook meermaals uitgesproken over geschillen inzake aanvullende pensioenen. Wij gaan in op de recentste uitspraken die relevant zijn voor de wijze waarop werkgevers moeten waken over de correcte toepassing en uitvoering van hun aanvullende pensioentoezeggingen. Hierbij komen ondermeer de volgende zaken aan bod:

  • De noodzaak om bewijs te verzamelen van de correcte naleving van de informatieverplichtingen (moet de werkgever de uittredingsfiche nu werkelijk per aangetekende brief versturen?).
  • De noodzaak om bewijs te verzamelen dat er bij de pensioeninstelling op werd aangedrongen om de pensioentoezegging correct aan te passen overeenkomstig de binnen de onderneming gesloten cao (het belang van de communicatie tussen de werkgever en de verzekeraar).
  • De verplichtingen in hoofde van de werkgever als de pensioeninstelling haar verplichtingen niet nakomt (het geval Apra Leven).
  • Vanaf wanneer kan een werkgever gerust zijn dat een ex-werknemer geen vordering inzake zijn aanvullend pensioen meer kan instellen (de complexiteit van de verjaring)?