Aanvullende pensioenen werknemers anno 2019: bent u er klaar voor?

Op 13/03/2019 van 12u tot 14u
Joris BEERNAERT, Claeys & Engels
,
,
Archived

Seminarie van 13.03.2019

Met ingang van 1 januari 2019 moeten pensioenreglementen aangepast zijn aan de wet van 18 december 2015. Vanaf die datum wordt ook de verwervingsperiode van (maximum) één jaar afgeschaft en moeten alle werknemers (ongeacht hun leeftijd) worden aangesloten.  

Wat betekenen deze wijzigingen concreet voor aanvullende pensioenplannen? 

Werknemers die géén of slechts een beperkt aanvullend pensioen opbouwen zullen een vrij aanvullend pensioen (VAPW) kunnen opbouwen via de tweede pijler. Het is een nieuwe stap naar de veralgemening van het aanvullend pensioen.

De opbouw van het VAPW gebeurt via inhoudingen van de werkgever op het loon van de werknemer. Vernieuwend is de grote autonomie waarover de werknemer, die vrijwillig en op individuele basis beslist, beschikt in het bepalen van het bij te dragen bedrag en de keuze van de pensioeninstelling.

Tijdens dit seminarie komen de volgende items aan bod:

 • Aanvullende pensioenen in 2019: is uw pensioenplan up to date?
  • Pensioenplannen anno 2019
   • Wanneer kan een werknemer zijn aanvullend pensioen nog opnemen?
   • Vrijwillige overlijdensdekking voor de slapers
   • Wat met incentives voor vervroegd pensioen?
   • Recente rechtspraak: ontslag en aanvullend pensioen: twee keer langs de kassa?
  • Gevolgen Portability-wet
   • Afschaffing verwervingsperiode
   • Afschaffing aansluitingsleeftijd
   • De 150-EUR regel
 • Invoering Vrijwillige Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW)
  • Een nieuwe, autonome VAPW-wet naast de WAP-wet
  • Verschillen tussen de tripartite WAP en de bipartite VAPW
  • Verhouding tot de derde pensioenpijler (individuele levensverzekering en pensioensparen)?
  • Berekening van de maximale VAPW-pensioenbijdrage
  • Fiscale behandeling van het VAPW

Meester Joris Beernaert is senior associate bij advocatenkantoor Claeys & Engels waar hij cliënten adviseert over diverse aspecten van het HR-beleid en ook hun belangen verdedigt voor de rechtbank. Hij heeft een bijzondere interesse in aanvullende en wettelijke pensioenen, pensioenfondsen, personeelsverzekeringen, ontslagdossiers en de publieke sector. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met due diligence audits en de HR-aspecten van M&A transacties.

Meester Beernaert publiceert regelmatig artikels over deze thema's in "Life & Benefits" en "Oriëntatie", is lid van "the Belgian Pension Lawyers Association (BePLa)" en een bijzonder gewaardeerd spreker op zowel interne als externe seminaries.