Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid

Op 20/05/2019 van 12u tot 14u
Ilse VAN PUYVELDE, MPLOY advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 20.05.2019

De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid is al jarenlang een veelbesproken onderwerp. De aandacht ervoor is terecht. Zowat alle werkgevers en werknemers krijgen er vroeg of laat mee te maken. Advocaten en andere juridische raadgevers moeten erover adviseren of beslissen. De rechter trekt de krijtlijnen. Tal van auteurs hebben zich erover gebogen. 

Helaas leidt de omvang van rechtspraak en rechtsleer, zoals wel vaker, niet noodzakelijk tot meer duidelijkheid. De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid, en bij uitbreiding de variabiliteit in arbeidsverhoudingen, scoort hoog in de lijst van juridische items die veel inkt doen vloeien, maar waarover minstens evenveel onzekerheid blijft bestaan.

Ilse Van Puyvelde promoveerde in maart 2015 tot doctor in de rechten. Haar proefschrift “Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking”verscheen in de Reeks van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht, uitgegeven door die Keure. In latere publicaties, onder andere in het Rechtskundig Weekblad ging zij verder op het onderwerp in. Mevrouw Van Puyvelde is dus uitstekend geplaatst om het onderwerp te behandelen.  

Tijdens het seminarie zal onder meer in detail ingaan worden op:

  • de mogelijkheden om de aanpasbaarheid/wijzigbaarheid van de arbeid contractueel te bedingen;
  • de impact van andere rechtsbronnen, buiten de arbeidsovereenkomst, op de aanpasbaarheid van de bedongen arbeid
  • de stilzwijgende wijziging van de arbeidsovereenkomst, de afstand van recht en hun gevolgen;
  • de mogelijke reacties van de werknemer op een ongeoorloofde wijziging van de bedongen arbeid, de hieraan verbonden risico’s en de mogelijke gevolgen.

Naast postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen is Ilse Van Puyvelde als advocaat verbonden aan het kantoor MPLOY advocaten sociaal recht. Hierdoor staat zij middenin de dagelijkse realiteit van de betrekkingen tussen werkgever(s) en werknemer(s). Zij zal de thematiek dan ook niet louter academisch-wetenschappelijk maar ook praktijkgericht benaderen.