Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017

Op 02/06/2017 van 9.00u tot 12.00u
Maurice DE MEY,
,
,
Archived

Dit seminarie behandelt de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017. Jaarlijks worden er rubrieken geschrapt en komen er nieuwe bij. Naast deze vormelijke wijzigingen is het fiscaal recht voortdurend in beweging. Na deze opleiding bent u klaar om de aangifte snel en correct in te vullen.

De heer Maurice DE MEY is trainer op het vlak van de personenbelasting. Hij is auteur van de “Aangiftegids personenbelasting 2017” bij Kluwer en docent aan de Fiscale Hogeschool.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Bespreking van de verschillende rubrieken in de aangifte personenbelasting 2017;
  • Welke vormelijke wijzigingen in vergelijking met 2016?
  • Welke inhoudelijke wijzigingen in vergelijking met 2016 en hoe beïnvloeden deze de aangifte?
  • Relevante ontwikkelingen tijdens het afgelopen jaar in de wetgeving en rechtspraak, op nieuwe circulaires die verschenen zijn en interessante invalshoeken die in de rechtsleer zijn verwoord.