Aandeelhoudersovereenkomsten na het WVV: de wilsautonomie van aandeelhouders eindelijk gerespecteerd?

Op 07/10/2019 van 12u tot 14u
Joke PATTYN, Eubelius
,
,
Archived

Seminarie van 07.10.2019

Traditioneel maken aandeelhouders onder elkaar afspraken omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan hun aandelen(pakketten) en/of de overdracht van diezelfde aandelen. Deze afspraken worden in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst opgenomen en/of statutair verankerd. Op die manier beogen de aandeelhouders stabiliteit in het aandeelhouderschap te creëren, garanties in te bouwen inzake de organisatie van het bestuur en de machtsuitoefening binnen de vennootschap, afspraken te maken inzake winstuitkering of conflictbeheersing, … 

Het spreekt voor zich dat de aandeelhouders daarbij het wettelijk (en statutair) kader dienen te respecteren. Het nieuwe WVV is op vele punten vernieuwend zodat zich ook de vraag stelt naar de impact van dit vernieuwde wettelijke kader op dergelijke aandeelhoudersafspraken.

Tijdens dit seminarie bespreekt meester Pattyn de impact van het WVV op het vlak van aandeelhoudersovereenkomsten. Daarbij wordt vanzelfsprekend stilgestaan bij het vernieuwde wettelijk kader en worden tegelijk een aantal praktische aandachtspunten en tips meegegeven voor de praktijk. 

Volgende aspecten komen tijdens het seminarie aan bod:

 • Wat kan het voorwerp uitmaken van aandeelhoudersafspraken?
 • Vorm van de aandeelhoudersafspraken: statutair of onderhands?
  • staat de keuze altijd open?
  • een aantal pro’s en contra’s in concreto af te wegen
 • Wettelijk kader en beperkingen:
  • algemeen wettelijk kader
  • verschillende beperkingen naargelang het type van vennootschap
  • belang van het aandeelhoudersregister
 • Voorwerp en inhoud van aandeelhoudersafspraken
  • afspraken m.b.t. de overdracht van aandelen:
   • onvervreemdbaarheidsclausule
   • goedkeuringsclausule
   • voorkooprecht
   • volgrecht en volgplicht
   • sancties in geval van niet-naleving
  • afspraken m.b.t. de uitoefening van het stemrecht:
   • meervoudig stemrecht
   • aandelen zonder stemrecht
   • stemafspraken: wettelijk kader & sanctie
  • organisatie van de macht: minderheidsbescherming onder het W. Venn. en onder het WVV:
   • inperking volheid van bevoegdheid bestuursorgaan
   • afspraken inzake benoeming van bestuurders
   • besluitvorming binnen het bestuursorgaan
  • Conflictbeheersing:
   • preventieve en curatieve mechanismen
   • de vernieuwde geschillenregeling
  • Afspraken inzake winstuitkering
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht

Meester Joke Pattyn is als advocaat sinds 2002 werkzaam bij het kantoor Eubelius waar ze sinds 1 januari 2013 senior counsel is. Zij legt zich in haar praktijk vooral toe op M&A in de brede zin, met een focus op de relaties tussen aandeelhouders, maar is ook actief binnen de ruimere context van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft inmiddels diverse publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd en bevlogen spreekster op interne en externe seminaries.