10 veilige technieken om schenk- en erfbelasting te vermijden anno 2018

Op 16/10/2018 van 12u tot 14u
Bart CHIAU, UGent, NN Insurance
,
,
Archived

Seminarie van 16.10.2018

De hervormingen van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de erfbelasting, evenals de vaak verrassende standpunten van VLABEL maken een update van bestaande successieplanningen meer dan noodzakelijk; degenen die de stap naar het regelen van hun erfenis nog niet gezet hebben, dienen dit thans te doen in een ingrijpend gewijzigd kader. Rekening houdend met het principe dat een adequate successieplanning niet beperkt is of mag blijven tot het besparen van erfbelasting, reikt de spreker hieromtrent een 10-tal praktische en onmiddellijke toepasbare basistechnieken en tips aan die, naar de huidige stand van zaken, netjes binnen de “witte” zone blijven.

Volgende topics komen in dit seminarie aan bod:

  • Schenking roerende goederen: hand- of bankgift en geregistreerde schenking
  • Schenking onroerende goederen
  • Schenking voor een buitenlandse notaris
  • Schenking met voorwaarden
  • Testamenten
  • Aanpassen huwelijkscontract
  • Levensverzekering
  • Generation skipping: schenking door (groot)ouders aan (klein)kinderen
  • Controlevehikel: maatschap
  • Tontine- en aanwasclausules: actuele stand van zaken

De heer Bart Chiau werkt als trainer bij NN Insurance inzake successieplanning, fiscaliteit en verzekeringenen doceert tevens als professor aan de UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, over de fiscaliteit van financiële producten, levensverzekeringen en personal financial planning. Hij schreef het boek "Successieplanning voor beginners" (Pelckmans, 2018).