Update Internationale Fiscaliteit: BEPS, ATAD, DAC6, MLI, BO-cases, BEFIT, PILAR 1 & 2, DAC7 & 8.

Update Internationale Fiscaliteit: BEPS, ATAD, DAC6, MLI, BO-cases, BEFIT, PILAR 1 & 2, DAC7 & 8.

Webcast: 06/06/2023

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-832
OVB Punten: 3

Diverse nieuwe initiatieven met concrete impact.
De internationale fiscaliteit evolueert razend snel en de bestaande of nieuwe internationale fiscale regels hebben meer en meer impact op de Belgische wetgeving en de internationale uitwisseling van fiscale gegevens.  Deze update geeft u een praktijkgericht overzicht van de evolutie van bestaande richtlijnen en toekomstige ontwikkelingen.

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
Update belangrijkste initiatieven en hun betekenis in onze praktijk.
In dit seminarie gaat Vincent  Vercauteren dieper in op volgende belangrijke onderdelen.
1. Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD-Richtlijn”)
- de beperking van de aftrek van interesten (“EBITDA-regeling”).
- exit tax
- Controlled Foreign Company (“CFC”)-regels over winstuitkeringen van dochters aan moedervennootschappen
 - onvoering hybrid mismatches.
- invoering algemene antimisbruikregeling.
 
2. Administrative Cooperation of “DAC6”
Verplichting va belastingplichtigen en hun adviseurs om bepaalde grensoverschrijdende constructies actief te melden bij de fiscale administratie.
 
3. Multilateraal Instrument (“MLI”)
De Multilateraal Instrument, MLI voorziet in een aanvulling van de meeste dubbelbelastingverdragen (covered tax agreements).
 
4. Beneficial ownership (“BO”)-cases
Belangrijke rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de interpretatie van de Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- en Royaltyrichtlijn. Deze Deense zaken hebben aanleiding gegeven tot verscherpte fiscale controles op vrijstellingen van bronheffing.
 
5. BEFIT
Het Business in Europe: Framework for Income Taxation ofwel “BEFIT” beoogt het invoeren van een ééngemaakt Europees systeem van vennootschapsbelasting. Systeem gebaseerd op een verdeling van winsten, waarbij alle winsten die een multinationale onderneming behaalt in de verschillende Europese lidstaten, nadien worden verdeeld onder de verschillende lidstaten.
 
6. Pilar 1 & 2
Met Pillar 1 beoogt de OESO een herallocatie van winsten van multinationale ondernemingen naar het land waar de consument gevestigd is. Pillar 2 beoogt de invoering van een wereldwijde minimumbelasting.  De Europese Commissie steunt de OESO hierin en zal een ontwerprichtlijn indienen tot invoering van Pillar 1 en 2.
 
7. DAC7 & 8 - transparantie in fiscale zaken zal nog toenemen!
Na de DAC6, is nu ook de DAC7 goedgekeurd. Zo wordt informatie inzake royalty’s voortaan ook automatisch uitgewisseld en kunnen fiscale administraties een joint audit verrichten.  DAC8 is een voorstel inzake de rapporteringsverplichtingen van alternatieve betaal- en beleggingsmiddelen zoals cryptomunten.
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  06/06/2023 10:00:00 13:15:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 227 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie