Nieuwe garantieregelingen in het consumentenrecht, impact en toepassing!

Nieuwe garantieregelingen in het consumentenrecht, impact en toepassing!

Reinhard Steennot
UGent

foto van de spreker Reinhard Steennot

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-1391
OVB Punten: 2

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Eindelijk wettelijke garantieregeling bij aankoop digitale inhoud of digitale diensten.
Intussen heeft de Belgische wetgever de Europese Richtlijn Goederen en de Europese Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten (laattijdig) omgezet in het Belgische recht. De omzetting van de eerstgenoemde Richtlijn leidt tot een - op een aantal punten belangrijke - aanpassing van de bestaande wettelijke garantieregeling inzake consumentenkoop.
Zo wordt de duur van het vermoeden dat een gebrek aan conformiteit reeds bij de levering aanwezig was verlengd van zes maanden tot twee jaar.
De omzetting van de tweede Richtlijn voert voor het eerst een wettelijke garantieregeling in wanneer een consument digitale inhoud of digitale diensten verwerft (zelfs indien dat niet geschiedt tegen betaling, maar in ruil voor het verstrekken van persoonsgegevens).
Beide regelingen versterken de positie van de consument. In het seminarie ligt de focus op:
- het toepassingsgebied van beide regelingen,
- de voorwaarden voor aansprakelijkheid
- de remedies bij een gebrek aan conformiteit aan bod.

Deze opleiding is erkend en gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
   U beslist
dus zelf wanneer u het seminarie volgt. 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 163 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie