Meldingsplicht intermediairs/adviseurs voor grensoverschrijdende constructies, praktisch toepassing !

Meldingsplicht intermediairs/adviseurs voor grensoverschrijdende constructies, praktisch toepassing !

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-830
OVB Punten: 2

Adviseurs/intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden !
Intermediairs, adviseurs zijn verplicht informatie over grensoverschrijdende constructies aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.  Grensoverschrijdende constructies waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren.
Bovendien zijn ze verplicht alle 3 maanden een bijgewerkt periodiek verslag op te stellen voor de nieuwe meldingsplichtige inlichtingen.

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
Wat zij de implicaties van de meldingsplicht !
-
Welke constructies
vallen onder de meldingsplicht?
- Aan welke kenmerken moet die constructie voldoen?
- Hoe ruim worden de wezenskenmerken (“hallmarks”) geïnterpreteerd door de belastingadministratie (in de FAQ)?
- Wat is het nut van de “main benefit test”?
- Hoe moet aan deze tegenbewijsregeling worden voldaan? In welke gevallen geldt dit tegenbewijs niet?
- Welke tussenpersoon of adviseur moet melden?
- Gaat het hier ook over natuurlijke personen?
- Wat gebeurt er met verschillende tussenpersonen? Of met buitenlandse tussenpersonen?
- Worden “interne” adviseurs (bv. in-house tax team of shared service center) ook gelijkgesteld met tussenpersonen in een constructie?
- Kunnen tussenpersonen zich onttrekken aan de verplichting (bv. beroepsgeheim)?
- Hoe zit het met het beroepsgeheim ? Wat is concreet het standpunt van ITAA hieromtrent?
- Heeft de accountant meldingsplicht ?  Hoe zit het met advocaten ?
- Wat moet worden gerapporteerd en wanneer?
- Hoe loopt concreet het indieningsproces via MyMinFin?
- Wat gebeurt er met de gerapporteerde informatie?
- Welke sancties kunnen worden opgelegd?
- …
-

Deze opleiding is erkend en gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 163 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie