Gerechtelijke reorganisatie in de praktijk: mogelijkheden, toepassingen, beperkingen !

Gerechtelijke reorganisatie in de praktijk: mogelijkheden, toepassingen, beperkingen !

Webcast: 01/06/2023

Dominique De Marez
Eubelius

foto van de spreker Dominique De Marez

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-730
OVB Punten: 3

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Oplossingen voor bedrijven in moeilijkheden ?
Alles wijst er op dat we de komende maanden economisch moeilijke tijden tegemoet gaan.  
De gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) kan daarbij een (laatste) reddingsboei zijn.
Dit seminarie focust op de mogelijkheden van de gerechtelijke reorganisatie, zowel voor de schuldenaar als voor de schuldeisers.
 

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.

Concrete toepassing gerechtelijke reorganisatie.
Het seminarie is opgebouwd rond volgende kernpunten:
- Overzicht types GRP
Voordelen/nadelen GRP tav andere insolventieprocedures.
- Bijzondere aandacht GRP type 3 (na Plessers rechtspraak)
- De diverse opties voor de overdracht van activa en/of activiteiten
- Nieuwe procedure inzake voorbereidend akkoord
- Aanstelling gerechtsmandataris, voorlopige bewindvoerder, ondernemingsbemiddelaar
Draagwijdte van de bescherming binnen de GRP en actiemogelijkheden van schuldeisers
- Wat zijn de  toezichts-en bijstandsopdrachten van de accountant en het overeenkomstige aansprakelijkheidsrisico.
- Het einde van de procedure van gerechtelijke reorganisatie

Deze opleiding is erkend en gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  01/06/2023 13:00:00 16:15:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 227 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie