Fiscale fraude, een strafrechtelijk risico! De praktijk (fiscaal) strafdossier: verloop, onderzoeksmaatregelen, verdediging.

Fiscale fraude, een strafrechtelijk risico! De praktijk (fiscaal) strafdossier: verloop, onderzoeksmaatregelen, verdediging.

Webcast: 15/03/2023

Francis Desterbeck
Emeritus eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent

foto van de spreker Francis Desterbeck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-720
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Mogelijkheden en knelpunten verloop (fiscaal) strafdossier.
Dit praktijkseminarie analyseert het verloop van een (fiscaal) strafdossier.  Op basis van concrete aandachtspunten analyseert Stijn De Meulenaer volgende onderwerpen:
- Aanvang dossier: hoe start dit?
- Verloop onderzoek, met aandacht voor verhoor en inzage en onderzoeksmaatregelen
- Bespreking mogelijkheid minnelijke schikking en plea bargaining
- Bespreking mogelijkheden bij strafrechtelijke verdediging (met focus op witwassen).

Concrete uitwerking Fiscaal strafrecht en fiscale strafprocedure
Fiscaal strafrecht

- Het strafrechtelijk risico toegelicht
- Fiscaal strafrecht in de praktijk, met specifieke aandacht voor
  -- Enkele fiscale misdrijven, met casus
  -- Witwasmisdrijven, met casus
Fiscale strafprocedure
- Het fiscaal strafonderzoek
  -- Opsporingsonderzoek vs gerechtelijk onderzoek
  -- De rol van de fiscus tijdens het onderzoek (una via)
  -- Het verhoor: bespreking van verschillende mogelijkheden
  -- De mogelijkheden tot tussenkomst voor de verdachte
     --- inzage
     --- bijkomend onderzoek
  -- Beëindiging van het strafonderzoek
- De minnelijke schikking
- Het vonnisgerecht
  -- De strafvordering - Bestraffing met bijzondere aandacht voor de verbeurdverklaring
  -- De burgerlijke vordering - De fiscus als burgerlijke partij
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/03/2023 12:00:00 14:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 163 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie