Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Webcast: 15/11/2022

Elke De Leeuw
Tiberghien advocaten

foto van de spreker Elke De Leeuw

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-44
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Aangifte-, meldings- en rapporteringsverplichtingen.
Op vandaag zorgen verschillende aangifteverplichtingen ervoor dat de fiscale administratie heel wat informatie ontvangt over het (privé-)vermogen van belastingplichtigen. Een aantal van deze aangifteverplichtingen rusten op de belastingplichtigen zelf. Ook door verschillende meldings- en rapporteringsverplichtingen van derden, van de bank tot de (fiscale-) adviseur, krijgt de fiscus een grote inkijk in het (privé)vermogen van belastingplichtigen.
Over welke informatie gaat het precies?
- Informatie m.b.t. zowel binnenlandse als buitenlandse (on)roerende activa, o.a. door de aangifte PB, melding bij het CAP, aangifte buitenlands onroerend goed, …
- Financiële gegevens m.b.t. bankrekening(en) door rapportage binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen (CAP, CRS).
- Informatie m.b.t. UBO’s, betalingen aan belastingparadijzen, “fiscale grensoverschrijdende constructies”, ‘crypto-munten’, ... o.a. door UBO-register, DAC6, …
- Tot welke van deze informatie heeft de fiscus – op verzoek – toegang? Welke informatie ontvangt zij automatisch?
- Welke impact heeft de digitalisering op deze informatiestroom?

Hoe gaat de fiscus met deze gegevens om?
- De vereenvoudigde belastingaangifte, is die correct op welke informatie baseert de fiscus zich.
- Mogelijkheid tot (bijkomend) onderzoek bij belastingplichtige en/of derden, op basis van (automatisch) ontvangen gegevens.
- Impact op de privacy van belastingplichtigen? Hoe kan men zich beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van gegevens.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/11/2022 11:00:00 13:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie