Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Elke De Leeuw
Tiberghien

foto van de spreker Elke De Leeuw

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-44
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Aangifte-, meldings- en rapporteringsverplichtingen.
Op vandaag zorgen verschillende aangifteverplichtingen ervoor dat de fiscale administratie heel wat informatie ontvangt over het (privé-)vermogen van belastingplichtigen. Een aantal van deze aangifteverplichtingen rusten op de belastingplichtigen zelf. Ook door verschillende meldings- en rapporteringsverplichtingen van derden, van de bank tot de (fiscale-) adviseur, krijgt de fiscus een grote inkijk in het (privé)vermogen van belastingplichtigen.
Over welke informatie gaat het precies?
- Informatie m.b.t. zowel binnenlandse als buitenlandse (on)roerende activa, o.a. door de aangifte PB, melding bij het CAP, aangifte buitenlands onroerend goed, …
- Financiële gegevens m.b.t. bankrekening(en) door rapportage binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen (CAP, CRS).
- Informatie m.b.t. UBO’s, betalingen aan belastingparadijzen, “fiscale grensoverschrijdende constructies”, ‘crypto-munten’, ... o.a. door UBO-register, DAC6, …
- Tot welke van deze informatie heeft de fiscus – op verzoek – toegang? Welke informatie ontvangt zij automatisch?
- Welke impact heeft de digitalisering op deze informatiestroom?

Hoe gaat de fiscus met deze gegevens om?
- De vereenvoudigde belastingaangifte, is die correct op welke informatie baseert de fiscus zich.
- Mogelijkheid tot (bijkomend) onderzoek bij belastingplichtige en/of derden, op basis van (automatisch) ontvangen gegevens.
- Impact op de privacy van belastingplichtigen? Hoe kan men zich beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van gegevens.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie