Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus!

Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus!

Christophe Romero Malaver
Tiberghien

foto van de spreker Christophe Romero Malaver

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-47
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Degelijke voorbereiding op visitatie van fiscus noodzakelijk !!
De fiscale administratie beschikt met het visitatierecht over een krachtig wapen. Het belang daarvan in de praktijk wordt steeds groter.
De fiscale ambtenaren mogen alle onroerende goederen betreden die de belastingplichtige professioneel of privé (met gemengd gebruik) betrekt.
Er heerst echter onduidelijkheid over de vraag hoe ver de fiscale administratie daarbij mag gaan.
Praktisch verloop, uw rechten, aandachtspunten, gevolgen, ...
Van zodra de administratie “visiteert” gebruikt zij alle middelen om haar taxatie op te bouwen. Het is het woord van de belastingplichtige tegen het woord van de administratie die alle gegevens uit de visitatie, aanwendt. U bent dus beter voorbereid om te weten wat mag en wat niet mag.
Fiscus tast grenzen af van visitatierecht !
Uit een aantal ophefmakende zaken blijkt dat de administratie de laatste jaren de grenzen van het fiscaal visitatierecht aftast.  Blijkbaar is de administratie zelfs van oordeel dat het fiscaal visitatierecht gekwalificeerd kan worden als een actief zoekrecht waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimten mag onderzoeken.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie