Optimalisatie eindejaarsverrichtingen: wat te doen en wat te laten vóór eind 2022?

Optimalisatie eindejaarsverrichtingen: wat te doen en wat te laten vóór eind 2022?

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-1490
OVB Punten: 3

Ondertussen zijn we alweer maar eens aan het einde van een kalenderjaar gekomen en naderen we de nog altijd met stip op één staande afsluitdatum zijnde 31 december.
Hoog tijd dan ook om nog een laatste keer onze boekhouding door te nemen en te zien of we voldoende voorbereid zijn en alles er klaar voor is. Hierbij is het van groot belang om met kennis van zaken de juiste beslissingen te nemen zodat we ons post factum niet moeten beklagen sommige zaken uit het oog te zijn verloren.
Door de vele circulaires, wetswijzigingen, rechtspraak, rechtsleer, rulings enz.. wijzigt alles aan een razendsnel tempo, waarbij er dus honderden items zijn waar we op vandaag moeten rekening mee houden. Uit dit grote aanbod zullen we in dit seminarie een 21 items aan bod laten komen, waar we het meest mee in aanraking komen. En het zal zeker niet verbazen dat we op diverse plaatsen we nu al kort zullen verwijzen naar fiscale hervormingen die minister Van Peteghem van plan is heel binnenkort door te voeren.

Concrete toepassing, tips & tricks, valkuilen die aan bod komen!
- Hoe kan u de afsluitingen onder aanslagjaar 2023 nog optimaliseren?
- Welke optimalisaties worden moeilijker door de wijzigingen of door de concrete houding van de fiscus, enz.
- Anticiperen op gunstmaatregelen en andere voordelen: wat te doen?
Fiscale consolidatie: of het optimaliseren van verliesvennootschappen
- Kapitaalverminderingen, dividenden, tantièmes: impact op diverse COVID-19 steunmaatregelen? Impact op fiscale consolidatie?
- Hoe zit het nu met de investeringsaftrek? Afschrijvingen ?
- Hoe zit het nu weer met de aftrekbaarheid voor auto’s?
- Wat betekent de wederopbouwreserve boekhoudkundig en fiscaal? Interactie met andere fiscale bepalingen? Wanneer is dit een bruikbaar instrument en wanneer laat je dit beter links liggen?
- klopt het dat het systeem van gespreide taxatie dit jaar nog meer dan anders een voordeel heeft?
- Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven;
- leg ik dit jaar nu wel of net niet een liquidatiereserve aan?
- Moet ik nog bijzondere aandacht besteden aan mijn participaties
- Een cliënt wil investeren in laadpalen: is dit aan te raden en waar doet hij dit het best?
- Wanneer precies kan een vennootschap (nog) dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)? 
- Kan de vennootschap nu wel of niet nog beroep doen op de overlopende rekeningen, bijvoorbeeld bij debetstanden rekening-courant?
- Optimalisaties  van de jaarrekening, dit zowel in positieve als in negatieve zin, we denken hier niet in het minst aan de vele wijzigingen ikv de hervorming van de vennootschapsbelasting zoals matchingprincipe (quid renting-overeenkomsten, IPT…), afschrijvingen, tarief-optimalisaties, enz…;
- En last but not least komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 1:24 WVV KMO-vennootschappen minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten, kunnen we ook hieraan werken naar het einde van het jaar toe?

 

   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
   U beslist
dus zelf wanneer u het seminarie volgt. 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 207 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie