Nieuwe wetgeving btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen. Belangrijke update!

Nieuwe wetgeving btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen. Belangrijke update!

Bart Buelens
vat-consult

foto van de spreker Bart Buelens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

Fundamentele aanpassing btw-vrijstelling (para)medische beroepen.
(Para)medische beroepen genieten onder bepaalde voorwaarden een btw-vrijstelling.  Deze btw-regels worden begin 2022 fundamenteel aangepast en zulle alleen therapeutische behandelingen nog vrijgesteld zijn.
Deze nieuwe wetgeving is B voor alle(para)medische beroepen, zoals huisartsen, tandartsen, kinesisten, enz, want dit betekent dat die beroepen 21% btw zullen moeten aanrekenen op hun niet-therapeutische handelingen!

Ingrijpende gevolgen (para)medische beroepen!
De nieuwe regeling roept veel vragen op en zal zeer ingrijpend zijn voor beoefenaars van medische en paramedische beroepen.
Dit seminarie gaat concreet in op die nieuwe regels en de praktische implicaties.  
- Wie kan en wanneer nog  genieten van een btw-vrijstelling?
- Wordt een esthetische prestatie ook als een therapeutische prestatie beschouwd?
- Kan een arts die telefonische consultaties verricht een beroep doen op een vrijstelling?
- Moet een huisarts die een attest voor een levensverzekering aflevert, 21% btw aanrekenen ?
- Wat is een therapeutische handeling en wie bepaalt dit?
- Wat is het gevolg van de nieuwe wetgeving op de samenwerkingen in de vorm van een zelfstandige groepering (kostendelende verenigingen).
 

   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
   U beslist
dus zelf wanneer u het seminarie volgt. 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 207 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie