Loonoptimalisatie, wat is nog mogelijk ?

Loonoptimalisatie, wat is nog mogelijk ?

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-1491
OVB Punten: 3

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Hoe kan ik nog fiscaalvriendelijk verlonen ?
Op vandaag getuigt het van goed huisvaderschap om zowel werknemers als bedrijfsleiders op een correcte manier te gaan verlonen. Het is geen sinecure om het evenwicht te vinden tussen deze torenhoge loonkosten en de verloningsvraagstukken van  bedrijfsleider(s). Vaak loont het om de fiscale aspecten van verschillende verloningsvormen van naderbij goed te bestuderen en correct toe te passen. Niet alleen bekijken we wat nog mogelijk is maar we bekijken hierbij ook de intenties die onze minister van financiën Van Peteghem naar voren schuift in zijn “blauwdruk” en welke invloed dit hierin zou kunnen hebben, inzonderheid m.b.t. kosten eigen aan de werkgever, cafetariaplannen, zijn strijd tegen de vervennootschappelijking, groepsverzekeringen/IPT, dividenden e.d.
Wat is er met andere woorden voor 2022 nog mogelijk? 
In dit seminarie proberen we een groot aantal elementen van het loonpakket te behandelen en dit zowel vanuit het standpunt van de werkgever en/of vennootschap als dit van de bedrijfsleider. Aftrekposten en vrijstellingen worden in detail weergegeven. We beginnen natuurlijk met een bespreking van de verloning als bezoldiging. Klinkt in eerste instantie wat contradictorisch maar ondanks het overschakelen naar een vennootschap, speelt een bezoldiging nog altijd een grote rol in de verloningspolitiek van bedrijfsleiders en is het in heel wat situaties zelfs een noodzaak om een bezoldiging toe te kennen. Hier nauw bij aansluitend hebben we de voordelen van alle aard, waarvan we in het kader van de bezoldigingstheorie een laatste stand van zaken geven.
Daarnaast komen nog de volgende alternatieve verloningsvormen aan bod, in alfabetische volgorde: 

 • dividenden waaronder de liquidatiereserve en de ‘hernieuwde’ VVPRbis, 
 • eco-, cultuur- en andere cheques, 
 • groepsverzekering/IPT en de nieuwe berekeningswijze, 
 • kapitaalvermindering,
 • kosten eigen aan de werkgever (KEW), 
 • maaltijdcheques,
 • resultaatgebonden voordelen en winstpremies, 
 • sociale voordelen,  
 • tantièmes en warranten, 
 • voordelen van alle aard,
 • … 

De meeste van deze items zijn zowel van toepassing voor werknemers als voor  bedrijfsleiders. In de vele punten die worden behandeld, grijpen we terug naar diverse rulings, antwoorden op parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak, aanschrijvingen enz… aangevuld met de toekomstplannen die in de hierboven aangehaalde “blauwdruk” zijn opgenomen.
Daarnaast bekijken we wat er nu wel of niet op een loonfiche moet worden opgenomen i.v.m. KEW, bespreken we of een tussenkomst van de bedrijfsleider voor een bedrag lager dan in art. 18 KB/WIB1992 voorzien er toch kan voor zorgen dat er niet belast wordt op een VAA, worstelen we door het labyrint van de verloning door middel van een tweede verblijf, behandelen we de groepsverzekering/IPT met een uiteenzetting van de basis voor de invoering van een dergelijk systeem wat onmiddellijk ook een adder onder het gras kan vormen voor de toekomst – al minstens gedeeltelijk terug te vinden in de blauwdruk, stellen we ons de vraag of aandelenopties nu werkelijk naar de prullenmand worden verwezen, enz.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 207 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus
 • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie