Impact nieuw verbintenissenrecht op vennootschappelijke transactiepraktijk.

Impact nieuw verbintenissenrecht op vennootschappelijke transactiepraktijk.

Christophe De Backere
Eubelius

foto van de spreker Christophe De Backere

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: C-2022-279
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Toepassing Burgerlijk Wetboek bij contracten vennootschappen
Tijdens dit seminarie gaat de spreker dieper in op die vernieuwingen van het Burgerlijk Wetboek en bekijkt hij vooral in hoeverre die in de praktijk relevant zullen zijn bij de opmaak, onderhandeling én uitvoering van allerhande contracten in een vennootschapscontext.
Boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe regels werden vervolgens op 1 juli 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor zij op 1 januari 2023 in werking treden en van toepassing zullen zijn op overeenkomsten die vanaf die datum zullen worden gesloten.

Bron van het vennootschapsrecht
Het verbintenissenrecht is – uiteraard – een (erg belangrijke) bron van het vennootschapsrecht. De nieuwigheden zijn niet gering en de impact van de nieuwe regelgeving op contracten met of over vennootschappen (zoals bv. LOI’s, SPA’s, NDA’s, aandeelhoudersovereenkomsten, optiecontracten etc.) kan (op het eerste gezicht) dan ook bezwaarlijk worden onderschat.  Bij wijze van voorbeeld,  het nieuwe BW:

  • verleent meer mogelijkheden tot ‘eigenrichting’, door een schuldeiser de mogelijkheid te verlenen om bv. eenzijdig en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomt sancties op te leggen, zoals bv. een prijsvermindering of een (anticipatieve) ontbinding van de overeenkomst
  • voert de imprevisieleer in, waardoor een schuldenaar kan eisen dat een contract wordt aangepast of beëindigd indien veranderende omstandigheden de uitvoering ervan buitensporig bezwarend maken;
  • stelt dat ‘onrechtmatige bedingingen’ voor niet-geschreven worden gehouden;
  • ruilt de mogelijkheid tot nietigverklaring bij derdemedeplichtigheid aan contractbreuk bij de miskenning van overdrachtsbeperkingen in voor de niet-tegenwerpelijkheid en substitutie;
  • stelt dat een rechtshandeling nietig is, indien een partij wordt vertegenwoordigd door iemand die (ook) als tegenpartij optreedt of die een belangenconflict heeft, tenzij die partij daarmee heeft ingestemd; en
  • bevat gedetailleerde regels rond kennisgevingen en termijnen waarmee bij de opmaak van overeenkomst rekening moet worden gehouden.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie