Hoe inkoop eigen aandelen een interessant fiscaal instrument kan zijn !

Hoe inkoop eigen aandelen een interessant fiscaal instrument kan zijn !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

Complex en geviseerd door de fiscus ?!
De fiscus heeft er in het verleden alles aan gedaan om de inkoop van eigen aandelen te ontmoedigen.  Bovendien is het een complexe materie.  
De fiscale wijzigingen door het WVV maakt van het inkopen van eigen aandelen terug een fiscaal vriendelijk systeem. Onder andere om financiële middelen van een vennootschap aan te wenden bij de herschikking van het aandeelhouderschap.
 

   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
   U beslist
dus zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
Inkoop eigen aandelen is in beginsel geen belastbaar feit !
Nog steeds bestaat het misverstand dat de zuivere inkoop van eigen aandelen een belastbaar feit vormt. Dit is het in beginsel niet, met uitzondering van een 4-tal situaties. Hierdoor ontstaat een grote flexibiliteit om sommige moeilijke situaties binnen aandeelhoudersstructuren op te lossen.
Denken we bijvoorbeeld maar aan de situatie waar een familielid moet worden uitgekocht waarbij er persoonlijk onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn.

Grote flexibiliteit en oplossing voor veel problemen !
Volgende onderwerpen komen aan bod:
- de inkoop van eigen aandelen tot de grens van 20 %,
- de inkoop boven de 20 %, de inkoop van een natuurlijke persoon aandeelhouder
- de inkoop vanuit een andere vennootschap.
- de problematiek inzake de roerende voorheffing,
- de mogelijke toepassing van de moeder-dochterrichtlijn,
- de toepassing van de DBI-aftrek.

Waarom, wanneer en hoe eigen aandelen inkopen ?
- Is een zuivere inkoop van eigen aandelen altijd een belastbaar feit ? En wanneer precies is het wel of niet een belastbaar feit ?
- Welke flexibiliteit biedt een inkoop om sommige moeilijke situaties binnen, al dan niet familiale, aandeelhoudersstructuren op te lossen?
- Mag ik door het nieuwe WVV nu meer dan 20 % van de aandelen inkopen ?
- Wat is het fiscale gevolg van een inkoop van eigen aandelen boven de 20 % ?
- Wordt dit fiscaal dan als een dividend dan wel een meerwaarde op aandelen behandeld ?
- Klopt het dat een inkoop boven de 20 % zelfs mogelijk is zonder een extra fiscale druk ?
- Moet een BV ingekochte aandelen nog altijd na 24 maanden vervreemden ?
- Als drie kinderen elk een derde hebben van alle aandelen en één kind (die de aandelen in eigen naam aanhoudt) wordt uitgekocht via een inkoop van eigen aandelen, is hier dan altijd een roerende voorheffing op verschuldigd?
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie