Fraude in onderneming/organisatie doeltreffend voorkomen, detecteren, onderzoeken.

Fraude in onderneming/organisatie doeltreffend voorkomen, detecteren, onderzoeken.

Stijn De Meulenaer
Everest advocaten

foto van de spreker Stijn De Meulenaer

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-123
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Doeltreffende aanpak fraude-detectie, fraudebeheersing en -preventie.
Fraude is niet beperkt tot kleine bedragen en kan een organisatie met zware verliezen en reputatieschade opgezadeld worden. Om deze risico's in te perken, is een anti-fraudestrategie essentieel.  Dit seminarie geeft u inzichten en structuren voor een doeltreffende aanpak van zowel fraude-detectie als fraudebeheersing en -preventie.

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
Algemeen kader
 • Recht op privacy op algemeen
 • Recht op privacy in ondernemingscontext
 • Recht op privacy vs. fraude-onderzoek
 • GDPR vs. fraude-onderzoek

Fraude voorkomen
 • Fraude audit
 • Naar een integriteits/ fraudepolicy
 • Implementatie van een klokkenluidersregeling
 • De EU – richtlijn
 • De omzetting naar Belgisch recht

Fraude detecteren
 • Onderzoek op telefonie, e-mails en internet
 • Gebruik van “open sources
 • Gebruik van camerabeelden
 • Interview
 • Ontslag om dringende redenen
 • Wat als bewijs onrechtmatig werd verkregen?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 207 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus
 • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie