Derdenwerking van contracten, recente ontwikkelingen en rechtspraak!

Derdenwerking van contracten, recente ontwikkelingen en rechtspraak!

Elmo Goossens
Stibbe Brussel

foto van de spreker Elmo Goossens

Stefaan Declercq
KU Leuven

foto van de spreker Stefaan Declercq

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-629
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Relativiteit en tegenwerpelijkheid
Het leerstuk van de derdenwerking van contracten wordt beheerst door twee principes: relativiteit en tegenwerpelijkheid.
De relativiteit van contracten heeft betrekking op de interne gevolgen van een contract en houdt in dat de rechten en de verplichtingen die uit het contract voortvloeien enkel gelden tussen de contractpartijen.
Een contract strekt een derde in principe dus niet tot voordeel, noch tot nadeel, wat betekent dat een contract aan een derde in principe geen rechten kan toekennen, noch plichten kan opleggen.
Het principe van de tegenwerpelijkheid van contracten houdt op zijn beurt in dat derden het bestaan en de interne gevolgen van een contract als rechtsfeiten moeten respecteren, maar ook kunnen inroepen. Op beide principes bestaan echter belangrijke uitzonderingen.

Recente ontwikkelingen: verbintenissenrecht en rechtspraak over de derdenwerking.
Tijdens dit seminarie geven de sprekers een overzicht van enkele markante ontwikkelingen in de recente rechtspraak over de derdenwerking van contracten. De focus ligt op die aspecten die in de periode 2018 tot en met 2021 aanleiding hebben gegeven tot interessante rechtspraak. In diezelfde periode werd een voorontwerp van wet tot hervorming van het verbintenissenrecht goedgekeurd.
Ook dit nieuwe wetsvoorstel komt tijdens het seminarie aan bod.
De sprekers starten met een bespreking van de uitzonderingen op het relativiteitsbeginsel. Het gaat om gevallen waarin een derde een recht kan putten uit een contract en om sterkmaking als een geval van (onechte) derden-binding (deel I).
Daarna gaan de sprekers in op de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk, veinzing en de pauliaanse vordering als leerstukken die een uitzondering vormen op het tegenwerpelijkheidsbeginsel (deel II).
 
   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 207 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie