De nieuwe fiscale maatregelen van de eindejaarswetten!

De nieuwe fiscale maatregelen van de eindejaarswetten!

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

Fiscus in de aanval met eindejaarswetten
Eind december heeft de regering een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd via de zogenaamde eindejaarswetten of begrotingswetten.
Tijdens dit seminarie zal Carl Van Biervliet deze recente wijzigingen voor u analyseren, met hun directe impact op uw dossiers!
Zo brengt de programmawet van 27 december 2021, die gepubliceerd werd op 31 december 2021, o.a. volgende wijzigingen aan het fiscale landschap:

 • Fundamentele wijziging van het bijzondere belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers
 • Versterking van het bestaande systeem van de tax shelter voor start-ups & scale-ups
 • Hervorming van de fiscale voordelen voor sportbeoefenaars en sportclubs
 • Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren in de bouwsector
 • Verhoging van de belastingvermindering voor kinderoppas
 • Verduidelijking van de uitzondering op de btw-vrijstellingsregeling voor gemeubeld logies
 
   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.

Vergroening mobiliteit
Aanvullend wordt er ook verder ingegaan op de wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, die op 3 december 2021 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Zo wordt onder meer de aftrekbaarheid van CO2-uitstotende wagens – op een gefaseerde wijze - drastisch beperkt.  Hieraan gekoppeld kunnen we ook verwijzen naar de circulaire die de FOD Financiën op 22 december 2021 gepubliceerd heeft, met enkele FAQ over deze hervormde autofiscaliteit.

Aanpassing VVPRbis en andere ‘diverse fiscale bepalingen’
Daarnaast werden er via het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen nog enkele andere maatregelen aangekondigd, zoals:

 • Verstrenging van het VVPRbis-regime vanaf 1 januari 2022 (!)
 • Wijzigingen ficheverplichting:
  • Wettelijke ficheverplichting auteursrechten
  • Verdwijning van de  vereiste opmaak voor fiches 281.50 voor handelingen binnen de EER mits factuur
  • Bijzondere ficheverplichting vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • Wettelijke regeling voor de doorrekening restaurantkosten, receptiekosten, kosten van relatiegeschenken, kledijkosten met een tegemoetkoming aan organisatoren van pakketreizen en evenementen
 • Een verhoging in de vennootschapsbelasting van het maximumbedrag van aftrekbare giften voor rampenfondsen
 • Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijd- en ecochèques
 • …Verstrenging gebruik forfaitair geraamd voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit
 • Wijziging referentie-CO2-uitstoot bedrijfswagens
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus
 • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie