De nieuwe, complexe EBITDA interestaftrekbeperking: hoe berekenen, praktische toepassing, recente ontwikkelingen !

De nieuwe, complexe EBITDA interestaftrekbeperking: hoe berekenen, praktische toepassing, recente ontwikkelingen !

Webcast: 21/04/2022

Gilles Van Namen
Tiberghien advocaten

foto van de spreker Gilles Van Namen

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

- De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking concreet toegepast.
- Ook relevant voor  (KMO) vennootschappen of groepen van vennootschappen !
- Hoe financieringskosten toetsen aan de grensbedragen ?
 

Complexe toepassing EBITDA interestaftrekbeperking !
Als onderdeel van de 2de fase van de hervorming van de VenB werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd die van toepassing is vanaf aanslagjaar 2020.  Aan de hand van concrete voorbeelden, gaan Vincent Vercauteren en Gilles Van Namen in op de praktische toepassing en de laatste ontwikkelingen.

Hoe financieringskosten toetsen aan de grensbedragen ?
De nieuwe aftrekbeperking voor financieringskosten houdt rekening met de netto interestkosten en de economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten (het zogenaamde ‘financieringskostensurplus’). Met interesten (of gelijkwaardige kosten en opbrengsten) die worden  betaald in een Belgische groepscontext wordt in beginsel geen rekening gehouden. In tegenstelling tot de thin cap-regeling, worden de interesten betaald aan banken dan weer wel meegenomen in de berekening.
De financieringskosten worden vervolgens getoetst aan het hoogste van volgende twee grensbedragen, waarbij echter rekening dient te worden gehouden met zgn. door de wetgever ingevoerde ad hoc consolidatie’:
- Ofwel 30% van de fiscale EBITDA
- Ofwel 3 miljoen euro
Ook voor  (KMO) vennootschappen of groepen van vennootschappen, waarvan het financieringskostensurplus (ver) onder het bedrag van 3 miljoen euro blijft, is de interestaftrekbeperking relevant. Zij dienen in het kader van hun aangifte immers bepaalde formaliteiten te vervullen.

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking concreet toegepast.
Op basis van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de praktische toepassing van de nieuwe interestaftrekbeperking.
- Wat omvat de nieuwe regeling ? Wat is het verschil met de ‘oude’ thin cap-regeling en hoe verhouden de oude en nieuwe regeling zich ten aanzien van elkaar?
- Zorgt de nieuwe interestaftrekbeperking voor meer aftrekcapaciteit voor uw interesten?
- Welke kosten en opbrengsten dienen in rekening te worden gebracht om het financieringskostensurplus te bepalen?
- Hoe moet de ‘ad hoc consolidatie’ concreet worden toegepast (voor de berekening van het financieringskostensurplus en de drempels)? Welke problemen rijzen er in dit verband in de praktijk (gezamenlijke controle, consortium,….)?
- Wat met het niet-aftrekbaar gedeelte van het financieringskostensurplus?
- Wat houdt de zgn. ‘grandfathering’ in?  En wat met oude leningen die een ‘fundamentele wijziging’ ondergaan?
- Welke verduidelijkingen zijn nog nodig en welke wijzigingen worden er nog aan de regeling verwacht?
- Welke formaliteiten dienen in het kader van de aangifte in de vennootschapsbelasting te worden vervuld.
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  21/04/2022 09:30:00 11:30:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie