De juridische limiteten van de commercialisatie!

De juridische limiteten van de commercialisatie!

Reinhard Steennot
UG

foto van de spreker Reinhard Steennot

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: C-2021-1394
OVB Punten: 2

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

influencer marketing, greenwashing, koppelverkoop, loterijen, misleidende reclame, vergelijkende reclame, ..

Marketing - Wetboek Economisch Recht - bescherming van de consument.
Bij het voeren van reclame moeten ondernemingen rekening houden met de beperkingen die hen door het Wetboek Economisch Recht worden opgelegd.
Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat de concurrent een vordering tot staken instelt, dat de Economische Inspectie een sanctie oplegt of nog dat de geadresseerde van de reclame schadevergoeding vordert. 
De inhoud van de regelen waaraan reclame moet voldoen, verschilt naargelang het gaat om reclame gericht aan andere ondernemingen, dan wel om reclame mede gericht op consumenten.
In het laatste geval vormt de Belgische wetgeving de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken die recent werd gewijzigd door de "Omnibus-Richtlijn". Voor vergelijkende reclame en elektronische marketing bevat het WER bijzondere regelen.
Dit seminarie geeft u inzicht in het algemeen juridisch kader en gaat dieper in op concrete commerciële acties zoals influencer marketing, greenwashing, koppelverkoop, loterijen, misleidende reclame, vergelijkende reclame, ..
 

   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
   U beslist
dus zelf wanneer u het seminarie volgt. 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 156 (excl. BTW).
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere seminaries krijgt u een exclusieve korting van:
- 6% bij inschrijving op 2 seminaries
- 10% bij inschrijving op minstens 3 seminaries
(kortingen zijn niet cumuleerbaar)
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
-----------------
De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het persoonlijk ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie