Vruchtgbebruik knelpunten - Onderhoud, herstellen en (ver)bouwen & Controversiële standpunten Vlabel gesplitste aankopen !

Vruchtgbebruik knelpunten - Onderhoud, herstellen en (ver)bouwen & Controversiële standpunten Vlabel gesplitste aankopen !

Webcast: 26/03/2021

Griet Ceenaeme
Opus Vitae

foto van de spreker Griet Ceenaeme

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03266
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

 Onderhoud, herstellen en (ver)bouwen van een met een zakelijk gebruiksrecht bezwaard onroerend goed
- Wat is het verschil tussen onderhouden, herstellen en (ver)bouwen?
- Wie mag of moet het onroerend goed onderhouden, herstellen of (ver)bouwen?
- Moet de bezwaarde eigenaar de titularis van het zakelijk gebruiksrecht vergoeden voor de door deze laatste uitgevoerde werken?  Zo ja, hoe kan deze vergoeding begroot worden en wanneer moet deze vergoeding betaald worden?
- Kunnen de bezwaarde eigenaar en de titularis van het zakelijk genotsrecht het onroerend goed samen (ver)bouwen?    Hoe kan de verdeelsleutel bepaald worden?
Tijdens deze sessie worden de gemeenrechtelijke bepalingen (zowel volgens het vigerend recht als volgens het nieuw goederenrecht) ter zake geanalyseerd en worden de fiscale gevolgen van eventuele contractuele afwijkingen in kaart gebracht.

Controversiële standpunten Vlabel gesplitste aankopen en inschrijvingen  vruchtgebruik - naakte eigendom.
- Ouders en kinderen kopen samen een onroerend goed aan. De ouders kopen het vruchtgebruik. De kinderen de naakte eigendom. Waarop moet gelet worden om de toepassing van  artikel 9 W. Succ. / artikel 2.7.1.0.7. VCF te vermijden?
- Wat is het standpunt van Vlabel hieromtrent?
- Zijn er alternatieven? Kan ik bijvoorbeeld bouwen op de grond van mijn kinderen?
- Wat met een schenking van voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris?
- Quid bij de opvolgende gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen? Het recente standpunt van Vlabel is hier bijzonder belangrijk ! Wat als de inschrijving niet plaatsvond voor 1 juni 2016 of wat met de toekomst? Kan ik alsnog het schenkingsrecht betalen? Heeft dat zin?
- Zijn er alternatieven? Kan een lijfrente, al dan niet optioneel, een oplossing vormen? Wat met een maatschap?
- Praktische richtlijnen voor een verantwoorde en doordachte akte voor een gesplitste aankoop of inschrijving.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  26/03/2021 09:00:00 12:30:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie