Vanaf wanneer is een vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper (nog) zinvol ?!

Vanaf wanneer is een vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper (nog) zinvol ?!

Webcast: 09/06/2021

Marc Gielis
Decupere & partners

foto van de spreker Marc Gielis

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-04125
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Mogelijkheden en beperkingen !
Veel ondernemers en vrije beroepen (advocaten, maar ook artsen, notarissen, …) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen.  Maar wat zijn echter de mogelijkheden en beperkingen? 

Vanaf wanneer loont het om met een vennootschap te werken ?
- Is het voordeel van het werken met een vennootschap louter tarief-matig?
- Zijn er nog andere voordelen aan het werken met een vennootschap.
- Welke structuur, vennootschap of zelfstandige, is financieel het meest voordeling ?
Uiteraard worden tijdens deze sessie ook de nadelen van een vennootschap grondig aangehaald, om zodoende nog eens een volledig overzicht te bezorgen zodat u terug volledig mee bent.

Wanneer is een vennootschap financieel voordeling ?
- De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen, …)
- Hoe gaan we te werk bij de omzetting van een ‘éénmanszaak’ naar een vennootschap? Hoe verloopt de overstap fiscaal?
- Welke instrumenten zijn concreet bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
- Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap: huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, …?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan?
- Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap?
- Nadenken over uw woning of ander onroerend goed: binnen of buiten de vennootschap?
- Is een goodwillconstructie (nog) aangewezen?  Zo ja, hoe moet/kan deze gefinancierd worden?
- De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
- … 
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/06/2021 09:00:00 12:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie