Update Internationale Fiscaliteit: BEPS, ATAD, DAC6, MLI, BO-cases, BEFIT, PILAR 1 & 2, DAC7 & 8. - EXTRA SESSIE

Update Internationale Fiscaliteit: BEPS, ATAD, DAC6, MLI, BO-cases, BEFIT, PILAR 1 & 2, DAC7 & 8. - EXTRA SESSIE

Webcast: 14/12/2021

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00132
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Diverse nieuwe initiatieven met concrete impact.
De internationale fiscaliteit evolueert razend snel en de bestaande of nieuwe internationale fiscale regels hebben meer en meer impact op de Belgische wetgeving en de internationale uitwisseling van fiscale gegevens.  Deze update geeft u een praktijkgericht overzicht van de evolutie van bestaande richtlijnen en toekomstige ontwikkelingen.

Update belangrijkste initiatieven en hun betekenis in onze praktijk.
In dit seminarie gaat Vincent  Vercauteren dieper in op volgende belangrijke onderdelen.
1. Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD-Richtlijn”)
- de beperking van de aftrek van interesten (“EBITDA-regeling”).
- exit tax
- Controlled Foreign Company (“CFC”)-regels over winstuitkeringen van dochters aan moedervennootschappen
 - onvoering hybrid mismatches.
- invoering algemene antimisbruikregeling.
 
2. Administrative Cooperation of “DAC6”
Verplichting va belastingplichtigen en hun adviseurs om bepaalde grensoverschrijdende constructies actief te melden bij de fiscale administratie.
 
3. Multilateraal Instrument (“MLI”)
De Multilateraal Instrument, MLI voorziet in een aanvulling van de meeste dubbelbelastingverdragen (covered tax agreements).
 
4. Beneficial ownership (“BO”)-cases
Belangrijke rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de interpretatie van de Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- en Royaltyrichtlijn. Deze Deense zaken hebben aanleiding gegeven tot verscherpte fiscale controles op vrijstellingen van bronheffing.
 
5. BEFIT
Het Business in Europe: Framework for Income Taxation ofwel “BEFIT” beoogt het invoeren van een ééngemaakt Europees systeem van vennootschapsbelasting. Systeem gebaseerd op een verdeling van winsten, waarbij alle winsten die een multinationale onderneming behaalt in de verschillende Europese lidstaten, nadien worden verdeeld onder de verschillende lidstaten.
 
6. Pilar 1 & 2
Met Pillar 1 beoogt de OESO een herallocatie van winsten van multinationale ondernemingen naar het land waar de consument gevestigd is. Pillar 2 beoogt de invoering van een wereldwijde minimumbelasting.  De Europese Commissie steunt de OESO hierin en zal een ontwerprichtlijn indienen tot invoering van Pillar 1 en 2.
 
7. DAC7 & 8 - transparantie in fiscale zaken zal nog toenemen!
Na de DAC6, is nu ook de DAC7 goedgekeurd. Zo wordt informatie inzake royalty’s voortaan ook automatisch uitgewisseld en kunnen fiscale administraties een joint audit verrichten.  DAC8 is een voorstel inzake de rapporteringsverplichtingen van alternatieve betaal- en beleggingsmiddelen zoals cryptomunten.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/12/2021 09:00:00 12:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie