Sociale update - Actuele trends sociale wetgeving en hun toepassing in de praktijk !

Sociale update - Actuele trends sociale wetgeving en hun toepassing in de praktijk !

Herman Buyssens
Buyssens Advocaten Sociaal Recht

foto van de spreker Herman Buyssens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03454
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Belangrijke veranderingen sociale topics en hun concrete impact !
Op basis van recente rechtspraak, nieuwe wetgeving, wetsvoorstellen, Europese richtlijnen en CAO’s, geeft dit seminarie u een concrete synthese en duiding van de laatste ontwikkelingen en trends in de sociale wetgeving.

1. Mag de overnemer van een bedrijf in een procedure gerechtelijke reorganisatie kiezen welke werknemers hij wil overnemen?
2. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
3. De nieuwe Europese work-life balance – richtlijn.
4. Camerabewaking zonder instemming werknemers vs. recht op eerbiediging van privéleven
5. Vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie: verenigingswerk, occasionele dienstverlening, dienstverlening via elektronische platforms
6. Inmenging in de vakbondsvrijheid, stand-still verplichting in het raam van collectieve arbeidsconflicten, continuïteit dienstverlening
7. Arbeidstijd : naar een verplicht tijdsregistratiesysteem?
8. Hoofddoekenverbod, ontslag, geen indirecte discriminatie
9. Verplichte uitvoering van de arbeidsovereenkomst na onrechtmatige eenzijdige wijziging
10. Telewerk tijdens en na de pandemie
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie