Sociale update - Actuele trends sociale wetgeving en hun toepassing in de praktijk !

Sociale update - Actuele trends sociale wetgeving en hun toepassing in de praktijk !

Webcast: 25/03/2021

Herman Buyssens
Buyssens Advocaten Sociaal Recht

foto van de spreker Herman Buyssens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03454
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Belangrijke veranderingen sociale topics en hun concrete impact !
Op basis van recente rechtspraak, nieuwe wetgeving, wetsvoorstellen, Europese richtlijnen en CAO’s, geeft dit seminarie u een concrete synthese en duiding van de laatste ontwikkelingen en trends in de sociale wetgeving.

1. Mag de overnemer van een bedrijf in een procedure gerechtelijke reorganisatie kiezen welke werknemers hij wil overnemen?
- Arrest Plessers van het Hof van Justitie van 16 mei 2019,
- Wetsvoorstel Geens van 21 oktober 2020
- Richtlijn 2001/23/EG – artikel XX.84 e.v. WER,
- Herstructureringslijn 2019/1023 van 20 juni 2019

2. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
- Richtlijn (EU) 2019/1152, uiterlijk te implementeren op 1 augustus 2022

3. De nieuwe Europese work-life balance – richtlijn.
 - Richtlijn 2019/1158

4. Camerabewaking zonder instemming werknemers vs. recht op eerbiediging van privéleven
- Arrest Europees Hof van de Rechten van de Mens van 17 oktober 2019

5. Vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie: verenigingswerk, occasionele dienstverlening, dienstverlening via elektronische platforms
- Arrest Grondwettelijk Hof 23 april 2020

6. Inmenging in de vakbondsvrijheid, stand-still verplichting in het raam van collectieve arbeidsconflicten, continuïteit dienstverlening
- Arrest Grondwettelijk Hof 14 mei 2020

7. Arbeidstijd : naar een verplicht tijdsregistratiesysteem?
- Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 na arrest Hof van Justitie 14 mei 2019

8. Hoofddoekenverbod, ontslag, geen indirecte discriminatie
- Arbeidshof Gent, 12 oktober2020 na arrest Hof van Justitie 14 maart 2017

9. Verplichte uitvoering van de arbeidsovereenkomst na onrechtmatige eenzijdige wijziging
- Vonnis Arbeidsrechtbank Brussel 20 januari 2021

10. Telewerk tijdens en na de pandemie
- CAO nr.149 van 26 januari 2021
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  25/03/2021 09:00:00 12:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie