Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure.

Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure.

Webcast: 25/08/2021

Sylvie Tack

foto van de spreker Sylvie Tack

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: 2020-06798
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

In deze webcast wordt stilgestaan bij de valkuilen en aandachtspunten voor slachtoffers van medische fouten wanneer zij een procedure voeren om een schadevergoeding te bekomen. 
De webinar is vooral bedoeld voor personen die in de praktijk dergelijke slachtoffers bijstaan en adviseren.

 
Vooreerst wordt stilgestaan bij de noodzakelijke stappen ter voorbereiding van een procedure.
Hierbij komt onder meer de bijstand van een raadgevend arts, het opvragen van het patiëntendossier en het nakijken van de verjaringsregels aan bod. 
 
Vervolgens wordt ingezoomd op de procedure bij het Fonds Medische Ongevallen. 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat zijn de verschillen met een gerechtelijke procedure? 
 • In welke gevallen kan men een vergoeding bekomen? 
 • Wat zijn de juridische gevolgen van het advies van het FMO en in welke mate kan dit nadien nog voor de rechtbank worden aangevochten?
 
Tot slot komt de burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure tegen zorgverleners aan bod.
Daarbij wordt ingegaan op diverse juridische valkuilen, zoals :
 • welke partij (arts, ziekenhuis, verpleegkundige, verzekeraar, enz.) moet worden aangesproken? 
 • op welke juridische grond gebeurt dit? 
 • Wat als er meerdere zorgverleners betrokken zijn (vb. chirurg, anesthesist en verpleegkundige)? 
 • wat is de invloed van hun sociaal statuut? 
 • En wat zijn de gevolgen indien gelijktijdig een procedure bij het Fonds Medische Ongevallen wordt opgestart. 
 
Zomer van Lexalert
Programma
24/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet Diverse topics binnen het strafrecht

 
13.00 – 16.00 uur 13.00 – 17.00 uur
- Overzicht burgerlijk bewijsrecht: stand van zaken en actuele ontwikkelingen - Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen
25/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Dé valkuilen ontslagdossier ! Actuele knelpunten, do’s & dont’s. Een noodzakelijke update ! Do’s & dont’s bij het opzetten , reorganiseren en beëindigen van distributierelatie of -netwerk
13.00 – 16.00 uur
Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure Update inzake executierecht: uitvoerbaarheid bij voorraad en verbeurte van dwangsommen
26/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Faillissement: praktische benadering vanuit de het standpunt van het personeel Het ABC van het omgevingsrecht: van Afvalstof tot Zonevreemde woning
13.00 – 16.00 uur
Recente ontwikkelingen in het insolventierecht Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.
27/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
De oplevering, gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid in het appartementsgebouw Deontologie van de advocaat, algemeen kader en recente topics
13.00 – 16.00 uur
Opschortende en ontbindende voorwaarden Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  25/08/2021 13:00:00 16:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

Deelname aan 1 sessie van de reeks Zomer van Lexalert bedraagt € 169 (excl btw).
Bij inschrijven op hetzelfde ogenblik op verschillende sessies gelden onderstaande bedragen.
- 2 sessies = 158 euro (excl btw) per sessie
- 3 sessies = 139 euro (excl btw) per sessie
- vanaf 4 sessies = 121 euro (excl btw) per sessie

Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus
 • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie