Rechtspersoon-bestuurder en de vaste vertegenwoordiger onder het nieuwe WVV. Vennootschapsrechtelijke, fiscale, sociale- en arbeidsrechtelijke analyse !

Rechtspersoon-bestuurder en de vaste vertegenwoordiger onder het nieuwe WVV. Vennootschapsrechtelijke, fiscale, sociale- en arbeidsrechtelijke analyse !

Carl Boudewyn
Moore Belgium

foto van de spreker Carl Boudewyn

Lien De Vleeschouwer
Moore

foto van de spreker Lien De Vleeschouwer

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03750
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Belangrijke wijzigingen rechtspersoon-bestuurder en vaste vertegenwoordiger !
Een van de belangrijke(re) maar ietwat onder de radar gebleven wijzigingen van het WVV is de herformulering van het (vroegere) artikel 61 § 2 W.Venn. inzake de rechtspersoon-bestuurder en de figuur van de vaste vertegenwoordiger.
Vanaf 1 januari 2020 zijn alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op de bestaande vennootschappen ook al hebben deze hun statuten formeel nog niet geconformeerd met de nieuwe wetgeving.

Bestuursorgaan wettelijk samengesteld ?
Mogelijks zijn vele bestuursorganen niet meer wettelijk samengesteld hetgeen onder meer een ingrijpende impact kan hebben op de rechtsgeldigheid van hun besluiten en de aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan.
De spreker analyseert de diverse aspecten van de vaste vertegenwoordiger: vennootschapsrechtelijk, fiscaal, sociaal- en arbeidsrechtelijk en tevens vanuit de optiek van de (mogelijke beperking van) aansprakelijkheid.

Belangrijke wijzigingen WVV
-
verruiming tot alle bestuursmandaten & rechtspersonen.
- verruiming kandidaten voor de functie
- cascade-verbod.
- cumul-verbod.
- de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
- belangenconflictregeling.
- Is een (onmiddellijke) aanpassing van statuten noodzakelijk?
- Gevolgen voor de besluiten van een (eventueel) niet rechtsgeldig samengesteld bestuursorgaan:
  -- Relatieve/absolute nietigheid.
  --Aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan: vennootschapsrechtelijk & strafrechtelijk.

Aansprakelijkheidsregime.
- Wanneer wel/niet ?
- Quid i.g.v. combinatie met statuut van werknemer?
- Toepasselijkheid van de ‘cap’ op de bestuursaansprakelijkheid?

Sociaalrechtelijk.
- Het sociaal statuut van de vaste vertegenwoordiger.
- Combinatie statuut werknemer/vaste vertegenwoordiger.

Fiscaal.
- Fiscaliteit van de vergoedingsstromen.
- Gelijksoortige functies.

Conclusies & de lege ferenda.
- Beoordeling van de wijzigingen en de impact daarvan.
- Wat is nog niet (afdoende) geregeld?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie